Menu

28,3 kommunale millioner til bergkunst

Bergkunstmuseet på Leirfall i Hegra skal etter planen stå ferdig i 2020. Et enstemmig formannskap sa torsdag ja til framdriftsplan og finansering som innebærer en kommunal andel på 28,3 millioner kroner.

Det ble en rask behandling av saken om bergkunstmuseum i formannskapet i dag. Joar Håve (A) var den eneste representanten som tok ordet:

- Denne saken har vært tidligere vært grundig gjennomarbeidet. Det økonomiske bildet er bekreftet med en liten justering av kommunens bidrag på 1,8 millioner kroner. I Arbeiderpartiet håper vi å kunne sette punktum for denne saken gjennom realisering. Det handler om hvor mye vi ønsker å løfte vår kulturarv, understreket Joar Håve i formannskapet.

I kostnadsoppsettet fra 2015 hadde bergkunstmuseet en totalramme på 82 millioner kroner før selve bygningen ble krympet noe, og kostnadene nedjustert til 80 millioner. Iberegnet kostnadsvekst fra den gang så har prosjektet nå en ramme på 84,2 millioner kroner. I tillegg til at kommunen skal stå for en finansiering på 28,3 millioner kroner er det også beregnet en kommunal andel på to millioner kroner på rassikringen som må gjøres.

Framdriftsplanen går ut på at prosjekteringsarbeid starter i år, mens arbeid med infrastruktur og områdesikring kan starte i løpet av 2018. Følges denne planen står museet ferdig våren 2020.

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss