Menu

- Svært skeptisk til nedleggelse av skoler

Ungdomsrådet fraråder nedleggelse av grendeskolene. - Tenk på ungdommenes framtid, oppfordrer ungdomsrådets leder Kristoffer Meldal Moen.

- Ungdomsrådet synes ikke argumentet om eventuelle besparelser er gode nok for å legge ned grendeskolene. Jeg stiller spørsmål ved hvordan administrasjonen i Stjørdal kommune har kommet fram til disse tallene, sier Kristoffer Meldal Moen. 

Bred debatt

Han har ledet ungdomsrådet siden januar, - et råd som har diskutert denne saken på et solid grunnlag.

- Derfor ventet vi også med å uttale oss inntil vi fikk rådmannens saksframlegg. Da debatterte ungdomsrådet saken med innspill fra alle medlemmene. Jeg er opptatt av å engasjere alle medlemmene i rådet. Det er viktig at alle får gitt uttrykk for sin mening i sakene som vi behandler, sier Meldal Moen. 

Ungdommenes framtid

Denne gang fraråder ungdomsrådet i et enstemmig vedtak nedleggelse av grendeskolene i Flora, Forradal og Skjelstadmark. Ungdomsrådet håper at politikerne vil lytte til ungdommene og deres mening i denne saken som er så viktig for ungdommenes framtid. For det er ungdommene som etter endt utdannelse skal vende tilbake og kanskje slå seg ned i ei av grendene med sine familier.

- Men da er det viktig at disse grendene også kan gi et skoletilbud, sier Kristoffer Meldal Moen.

 

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss