Menu

«Alle» vil eie en del av Hegra Sparebank

- Vi opplevde en enorm oppslutning fra lokale privatpersoner og bedrifter om å eie en del av Hegra Sparebank, sier en meget tilfreds banksjef Arne Martin Laukvik.

Etter en hektisk fredag med stopp kl. 15.00 viste det seg at emisjonen ble overtegnet med hele 80%. Det betyr at når tegningsperioden var ferdig på fredag, var det tegnet egenkapitalbevis for nærmere 75 millioner kroner.

- Denne gang var det maksimale som skulle utstedes 40 millioner kroner. Dermed blir det en meget god tilbakemelding til eierne om attraktiviteten i eierskapet, selv om ikke alle får så mange egenkapitalbevis som de ønsket, sier banksjef Arne Martin Laukvik.

Tidenes overtegning

- I følge tilrettelegger Norne Securities er dette tidenes overtegning av førstegangsemisjon av egenkapitalbevis. Fra bankens side er det meget inspirerende å få slik respons i lokalmarkedet. Emisjonen gir banken mulighet for fortsatt stor vekst i utlån. Banken er i dag en betydelig aktør i lokalsamfunnet med 7.500 kunder og en forretningskapital på 3,3 milliarder, sier Laukvik, som samtidig er stolt og ydmyk over å være Stjørdals eneste lokale bankalternativ.

- Alle beslutninger tas lokalt, og overskuddet pløyer vi tilbake i lokalsamfunnet gjennom en aktiv innsats sammen med lag, foreninger og ikke minst idretten, sier Laukvik.

Til stede

Banksjef Laukvik og Hegra Sparebank er opptatt av personlig rådgivning.

- Jeg har tro på det å se hverandre i øynene. Både på hovedkontoret i Hegra og i våre kontorer i Triangel Park er det rådgivningsmiljø lett tilgjengelig i første etasje. Kundeundersøkelser forsterker vår tro på at markedet ønsker personlig rådgivning, sier en storfornøyd Arne Martin Laukvik etter aksjeemisjonen.

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss