Menu

Knut Erlend Jegersen

URL-adresse:

1,7 millioner til idrettslagene

Fordelingen av de lokale aktivitetsmidlene (LAM) i Stjørdal kommune ble gjort kjent på møte i idrettsrådet tirsdagkveld. Totalt ble drøyt 1,7 millioner kroner fordelt.

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss