Menu

MDG vil ha slutt på veisalting og unødig kantslått!

Stjørdal MDG har blitt kontaktet av flere innbyggere som er fortvilet over praksisen med kantslått av kommunal- og fylkesveiene. Det er i følge partiet også mange som reagerer negativt på praksisen med unødvendig veisalting. MDG vil ta vare på det flotte naturmangfoldet langs veiene våre. 

-          Vi i MDG mener at kantslått ikke må skje i perioden mai til august, men heller i slutten av september når blomstring likevel er på vei til å nå slutten av sin vekstsesong. I tillegg vil vi ha slutt på all veisalting, som er en betydelig medvirkende årsak til rust på biler, samt en kilde til forurensning av naturen, sier Gunnar James Hiorth og Tommy Reinås.

-          Hva er deres alternativer til den praksis som blir gjort i dag?

-          Vi mener bestemt man må revurdere praksisen med å fjerne de flotte blomsterengene som vokser ved kommunale- og fylkesveiene midt i sommersesongen. Vi forstår behovene for sikkerhet ved veikryss, men praksis med å fjerne de flotte kant-engene langs store deler av veinettet mener vi er helt meningsløs praksis og sløsing med ressurser. Her bokstavelig talt dreper man det biologiske mangfoldet i regi av Statens vegvesen, og det betales statlige midlere for å gjøre det. Han presiserer at det globalt nå vekker stor oppsikt at livsviktige bestøvende insekter krymper sterkt i omfang. Da er dette i følge Reinås det motsatte av føre- var prinsippene i naturen, og han er undrende til praksisen som tillates av Statens vegvesen.  Man bør la blomstene fullføre sin vekstfase, og så kan man vurdere i september å rydde kantene, og ikke som idag, midt i vekstsesongen, sier Reinås. 

Vil ut med saltet langs veiene   

Havsalt i bulk med båter ankommer blant annet fra Tunisia til Trøndelag. Salt som Mesta praktiserer distribusjon av, spres i store mengder langs veiene i Trøndelag.

-          Vi i MDG vil jobbe for at salt langs veiene våre fases ut. Denne saltingen fører til oppgitthet blant bileiere som opplever farlig rust i bremsesystemer på bilene. Forfallet i bilparken øker raskere enn den behøver, også det er en miljøutfordring. Vi kan ikke kjøpe argumentet med sikkerhet, da det er slaps og salt i snølagt veibane som fører til fare og dårlig sikt på bilrutene.

-          Vi har lenge sett at dette er et kinderegg. For det første kan man spare samfunnet ved å droppe saltet og velge alternativer som oppvarmet sand som i Sverige. For det andre sparer man miljøet, og for det tredje sparer man bileiere for dårlig sikt, rust og farlig slitasje. Offentlige tall sier at av 1,2 millioner personbiler kontrollert i 2014, har 522 000 bremsefeil. Veisalt har en betydelig skyld i disse tallene mener tidligere forsker i Sintef Lars Erik Bøn. Saltbruk på veien er tredoblet de siste årene. Fra 70 000 tonn i året på 90-tallet til 210 000 tonn de siste par årene. Vinteren 2011- 2012 var saltbruken på hele 238 000 tonn i følge Miljødirektoratet.

Trekker elgen til seg med salt  

Tiltak langs veien for å minimere risiko med elgpåkjørsler, minimeres ved veisalting etter som elgen trekker mot saltet. 

-          Vi har sett tilfeller det elgen står i veibanen og «slurper» i seg saltet. Dette må da være dårlig tiltak for sikkerheten langs veiene, og da har vi fortsatt ikke nevnt avrenning til vassdrag. Transportøkonomisk institutt (TØI) konkluderer med at en praksis med mindre eller ingen veisalt men bruk av varm sand er veien å gå. Det finnes gode alternativer til salt, men vi opplever en lite innovativ veietat i Norge som steilt unnlater å være lydhør for alternativene, mens myndighetene bare sitter og ser på den miljøfiendtlige praksisen. Dette må nå stoppes, sier Gunnar James Hiorth og Tommy Reinås.

-          De to påpeker at saltet dreper bakterielivet i jorda, og grunneier kan oppleve «svidde» åkerkanter fra saltet. Prydbusker, bærtrær og bjørka gir tegn på at den lider av saltet. Undersøkelser viser at vekster 10 meter unna veien kan bli berørt negativt av saltet.              

Saltavrenning til innsjøer

En undersøkelse av 59 innsjøer langs veier som blir saltet om vinteren gir de alarmerende resultatene. 18 av innsjøene hadde påviste miljøskader. Det betyr at nesten en tredjedel av de 1200 innsjøene som ligger nærmere enn 200 meter fra en vei som saltes, kan være skadet.

Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) har gjennomført undersøkelsen for Vegdirektoratet. Det er tatt vannprøver fra overflate og ned til bunnen av innsjøene. Prøvene er så blitt undersøkt for konduktivitet, oksygeninnhold og de fleste trafikkrelaterte metaller og PAH. I tillegg er det tatt sediment-prøver.

-          Statens vegvesen har  kontrakt med Mesta AS om drift og vedlikehold av fylkesveger og riksveger i Meråker, Stjørdal, Frosta og Levanger kommune. Kontrakten ble inngått i 2014 og varer fram til august 2019. Hele avtalen er verdt 256 millioner kroner. Vi i MGD stiller flere kritiske spørsmål til måten denne avtalen er utformet på. Da med spesiell tanke på hensyn til miljø og bevaring av biologisk mangfold,  sier Gunnar James Hiorth og Tommy Reinås. 

Fra høsten kan MDG komme inn i både fylkestinget i Nord-Trøndelag og kommunestyret på Stjørdal, om meningsmålingene viser rett. 

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss