Menu

Veksten i Sandskogan i kommunestyret

SVs Anja Ristad spør ordføreren om det er mulig å få ryddet Sandskogan for lauvtrær i år. 

I torsdagens kommunestyremøte stiller Anja Ristad fra SV spørsmål til ordføreren om det finnes planer for rydding av lauvtrær i Sandskogan, og om det er mulig å få til en slik rydding i år.

- Sandskogan er et ofte brukt og lett tilgjengelig turområde for folk i sentrum. Spesielt er skogen populær blant joggere. Med jevne mellomrom blir tilvekst av kratt og kjerr ryddet, slik at Sandskogan er tilgjengelig for alle. I 2010 fikk Lions dette oppdraget. Etter 2010 har deler av skogen blitt ryddet, men nå i år ser det ut som om tilveksten av lauvtrær på nytt begynner å få overtaket, skriver Anja Ristad i sitt spørsmål som ordføreren svarer på torsdag.

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss