Menu

Vellykket emisjon i Hegra Sparebank: Stor interesse for å eie

- 66 av de nye eierne var representert på vårt første valgmøte for å etablere en valgkomite i Hegra Sparebank, sier banksjef Arne Martin Laukvik.

- Til høsten skal denne valgkomitéen legge fram forslag på representanter til generalforsamlingen. De nye eierne får 4 av 16 representanter i bankens generalforsamling.

Vi opplever stor lokal interesse for Hegra Sparebank, sier banksjefen etter å ha gjennomført det første valgmøtet etter den særdeles vellykkede bankemisjonen med tegningsfrist 12. mai.

80 % overtegning

- Da vil skulle foreta tildeling den 16. mai, ble vi møtt av 80 % overtegning. Norne Securities hadde lagt til rette for vår emisjon og har aldri opplevd maken til overtegning. Det er et sunt signal å ta med i den videre drift, sier Arne Martin Laukvik som er svært tilfreds over den store lokale interessen for å styrke banken.

- Allerede på første valgmøte 27. juni var hele 65 eiere representert. I årenes løp har jeg deltatt på en del møter. Og det er ingen tvil om at nettopp valgmøter har en tendens til å skape minst interesse. Derfor er det overveldende og ekstremt positivt å møte så stor interesse, sier han.

Jevn vekst

- Når vi første hadde så mange eiere samlet, benyttet banken også anledningen til å fortelle litt i fra bankens opprinnelse og historie (Hegra Sparebank fyller i år 120 år). De nye eierne fikk også et innblikk i bankens finansielle status.

Hegra Sparebank er en lokal virksomhet med jevn vekst. Banken forvalter i dag 3,3 mrd. kroner. Det er 3300 millioner kroner. Og da får vi finansiert ganske mange eneboliger, sier Arne Martin Laukvik.

Flest årsverk

- Hegra Sparebank er veldig bevisst over å være den eneste lokale banken i dalføret. Og nå er vi den banken i dalføret med flest årsverk. I dag har vi 22 årsverk i bank og kan glede oss over god søknad til våre jobber. Vi er en veldig attraktiv arbeidsgiver for alle som ønsker å arbeide innenfor finans. Emisjonen viser en veldig stor interesse for banken som på denne måten får mulighet til å vokse enda mer.

Med styrket egenkapital på 40 mill. kr. ekstra kan vi låne ut mer penger og fortsette utlånsveksten, sier banksjef Arne Martin Laukvik. 

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss