Menu

- Må bruke både hode og hjerte

- Det å lede mennesker dreier seg om å bruke både hodet og hjertet. Dette er en viktig del av tankene til Helene Arnø som nå satser alt på heleDU.

Ørlendingen som er bosatt i Hegra, har installert seg på et kontor på Sutterøy i Stjørdal. Herfra skal heleDU, som er i ferd med å bli et aksjeselskap, driftes og skape merverdi både i offentlige og private virksomheter.

- Jeg har hengt etter Jan Spurkeland siden jeg traff han for første gang. Jan, som er 75 år nå, er en guru med årevis erfaring innenfor ledertrening og organisasjonsutvikling. Det jeg lærte av ham om relasjonsledelse passer veldig godt inn med mine tanker og måter å jobbe på. Jeg er nysgjerrig av natur, og liker stadig å lære noe nytt. Jeg har vel blitt det vi kan kalle en «evig student», sier Helene Arnø og flirer godt.

Hodet og hjertet

Utdannet ingeniør, men med etterutdanning innenfor både pedagogikk, ledelse og coaching har Helene Arnø den faglige ballasten som trengs. Men relasjonsledelse handler ikke bare om teori.

- Det å lede mennesker dreier seg om å bruke både hodet og hjertet. Det er viktig å lede med emosjoner sier heleDU-gründeren, som ramser opp de aller viktigste bærebjelkene i hennes opplæring.

- Likeverdighet, menneskeinteresse, tillit og emosjonell modenhet, sier Helene Arnø og nevner noen av de viktigste ingrediensene.

Må kjenne sine ansatte

Hun driver heleDU AS, hun er rektor ved RelasjonsakademietMIDT og partner i Relasjonsledelse Norge. Helene Arnø samarbeider med Jan Spurkeland om gjennomføringen av «Autorisasjon i relasjonsledelse», ellers jobber hun på egen hånd med foredrag og utviklingsprosesser i ulike organisasjoner. Markedet til heleDU er hele landet, og de aller fleste bransjer.

- Kundene er spredt over hele Norge, men de fleste er i Trondheim. Det er et mål å få flere kunder i Stjørdal og omegn også, sier Helene Arnø.

- Både offentlig og privat?

- Begge deler. I enkelte bransjer har det vært mye fokus på kontroll og for lite tillit. Ved å gi medarbeidere økt tillit får bedriften større lojalitet fra medarbeidere, sier Helene Arnø.

- Det er også viktig at de ansatte trives på jobb. Vi tilbringer så mye tid på jobb, at alle bør glede seg til hver arbeidsdag. Da må vi ha fokus på å skape et godt arbeidsmiljø.

- Hva er et godt arbeidsmiljø da?

- Det er ulike oppfatninger om det, men jeg tenker det er viktig å bygge en kultur hvor vi snakker med hverandre, støtter hverandre, og bygger hverandre opp. For å kunne bidra til at medarbeiderne gjør en optimal jobb må lederne kjenne sine ansatte. Ledere må interessere seg for sine medarbeidere, og se dem i et 24-timersperspektiv. Arbeidsinnsatsen vår avhenger av hvordan vi har det, ikke bare på jobb, men også den tiden vi ikke er på jobb. På denne måten ser ledere hvor «skoen trykker» og kan lettere tilpasse ledelse til hver enkelt medarbeider.

Opptatt av dropout

Helene Arnø har et mål om å leve av heleDU i årene framover.

- Kanskje flere kan leve av det også, men det er ikke noe mål i seg selv å bli stor, sier Helene Arnø.

Men ett mål er å skape gode relasjoner mennesker i mellom, gjerne mellom lærere og elever.

- Tidligere har jeg jobbet med ungdommer som har droppet ut fra videregående skole, noe som har vært både utfordrende og givende. I Norge har cirka 30% droppet ut fra videregående utdanning, og det å kunne bidra til å redusere dette tallet til så nært null som mulig, trigger meg. Hvis vi gjennom relasjonsledelse kan bidra til bedre læringsmiljø og at flest mulig skoleelever får sterkere mental helse, er mye oppnådd. Med tanke på psykisk helse er det viktig med tidlig innsats, så jeg jobber også med relasjonsledelse i barnehager.

- Er det oppnåelig å nå målet om å leve av heleDU?

- Det er det absolutt, slår Helene Arnø fast.

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss