Menu

Nå blir det fotballhall og basishall

I kommunestyret i morgen blir det vedtatt å bygge både fotballhall og basishall i Stjørdal.

På en pressekonferanse onsdag formiddag presenterte posisjonen, med ordfører Ivar Vigdenes (Sp) i spissen, sitt forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan for de kommende fire årene. Blant de mest håndfaste prioriteringene som er gjort er å sette av midler til bygging av både en fotballhall og en basishall i Stjørdal sentrum.

- Å få realisert fotballhallen allerede i 2018 vil være krevende, men en avsetting neste år viser en sterk vilje og interesse for å realisere dette prosjektet snarest mulig, sier varaordfører Ole Hermod Sandvik (H). Det er ingen tvil om at Sandvik og hans parti har vært ivrige forkjempere for begge hallene, og nå har han fått gjennomslag i flertallskonstellasjonen.

Bygges på den gamle travbanen

For fotballhallens del må det gjøres avklaringer så snart som mulig med Stjørdal Bondelag som har en avtale om bruk av området på den gamle travbanen. Deretter må det gjøres endringer i gjeldende reguleringsplan. Varaordføreren legger til at dette også er en anerkjennelse av den posisjonen Stjørdals-Blink Fotball er i ferd med å opparbeide seg.

- For første gang på mange år har dalføret et fotballag i den nye 2. divisjonen. Dette laget og mange andre lag i vår kommune må i dag ut av kommunen for å finne væruavhengige treningsarenaer. Flerbrukshallen, som dette blir, rigges slik at den dekker de ulike behov, sier Ole Hermod Sandvik.

Fotballhallen kommer ikke til å bli en full 11´er-bane, men en 9´erbane med størrelse som den i Meråker. 

Supernyhet til turnmiljøet

Samme Sandvik har sammen med flere parti, blant annet Miljøpartiet De Grønne, arbeidet lenge for å få bygd en basishall i Stjørdal sentrum.

- Det er noen idretter som har kummerlige forhold i vår kommune, men turn er i en særstilling. De lemper ut og inn utstyr omtrent til hver trening. De har også stor pågang av interesserte aktive, men på grunn av begrenset kapasitet så er det i dag venteliste for mange barn og unge, sier Sandvik om basishallprosjektet.

I økonomiplanen ligger det inne 25 millioner kroner til en basishall i 2019. Tomt til hallen skal finnes i tilknytning til området ved Ole Vig videregående skole og Øverlands Minde.

- Med en slik lokalisering styrker vi bredden i idrettstilbudet i dette området, og samtidig økes aktiviteten i sentrum av Stjørdal, sier Ole Hermod Sandvik.

Ikke gitt opp svømmehallen

- Dere prioriterer basishall og fotballhall, men finner ikke rom for midler til ny svømmehall. Hvorfor denne prioriteringen?

- Vi har flyttet fram prosjekteringsmidlene til ny svømmehall, men dette er et lengre lerret å bleke. Det er mer krevende å bygge en svømmehall, av flere grunner, også økonomisk, men vi har slett ikke gitt opp dette, sier Ole Hermod Sandvik. 

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss