Menu

Lover byggestart for ny skole i 2019

Ordføreren og samarbeidspartiene lover at det blir byggestart for ny Hegra barneskole våren 2019. 

I kommunestyret i morgen foreslår flertallskonstellasjonen bestående av Senterpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne, å framskynde framdriften av ny Hegra skole. Dette er helt i tråd med opposisjonens forslag. 

- Vi har lovt velgerne å sette i gang byggingen av ny Hegra barneskole i løpet av denne perioden. Det skal vi klare, sier ordfører Ivar Vigdenes (Sp). Det innebærer at investeringsmidlene fremskyndes og at prosjektering gjøres i 2018. 

Lett å bygge ut

- Total avsetning tar utgangspunkt i skoleplanens angitte byggekostnad, men er tillagt et raust, grovt påslag for infrastrukturkostnader og miljøtiltak, sier Vigdenes. Den nye skolen skal dimensjoneres for det elevtall som kommer av prognosene i skolekretsen, men skal bygges på en slik måte at den enkelt kan bygges ut ved behov, anfører posisjonen i sine kommentarer til forslaget. 

Sentrumsutvikling

Ordføreren er opptatt av at ungene i Hegra får ny skole, men er nesten like opptatt av andre elementer i dette prosjektet.

- Det er litt skummelt å si det, men at dette bidrar til utviklingen av Hegra sentrum er nesten enda viktigere enn selve skolebygget. Det har vært begrensninger for å utvikle Hegra sentrum, men med ny skole blir det enklere med den øvrige utviklingen, sier Vigdenes. 

Den andre skolen i Stjørdal som står nærmest nybygg, Halsen barneskole, skal planlegges i 2018. Ordføreren og hans samarbeidspartier ønsker å forsere oppstart av planleggingsarbeidet for de funksjoner som er tenkt i kvartalet mellom Skolegata, Ole Vigs gate, Evjevegen og Stokkanvegen. Dette inkluderer en ny Halsen barneskole, ny svømmehall og de idretts- og kulturmessige aktiviteter man ønsker å inkludere i en aktivitetspark ved Halsenbanen.

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss