Menu

Gågata blir fortsatt gågate

Det råder full enighet blant politikerne i komite plan om å bevare Gågata i Kjøpmannsgata mellom Stokkanvegen og Stokmovegen.

I flertallsblokken har det vært drøftet å gjøre om den aktuelle strekningen fra gågate til gate med envegskjøring. Dette lå også inn som forslag i de første kommentarene til Sentrumsplanen som ble presentert.

Men i onsdagens møte gjorde Geir Falck Anderssen (H) det helt klart:

- Vi frafaller forslaget om å ta bort Gågata. Den skal fortsatt bestå!

Gågata ble etablert høsten 1994. En viktig grunn til etableringen av Gågata var å ta bort den til tider vågale biltrafikken opp og ned gata. Ved ny åpning av Gågata er det mange som frykter at denne trafikken vil vende tilbake.

- Vi er svært glade for dette nye standpunktet. Ap i Stjørdal vil gjerne beholde Gågata, sier Arbeiderpartiets Torger Størseth. 

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss