Menu

Banksjef Arne Martin Laukvik understreker betydningen av en ordnet økonomi: God folkehelse

- Ordnet økonomi er god folkehelse, sier banksjef Arne Martin Laukvik i Hegra Sparebank.

- Selv om forbrukslån utgjør kun 3 % av de samlede lånene, står disse lånene for hele 12 % av rentekostnadene. Det forteller om dyre forbrukslån. Hvis du allerede har lånt deg til opp pipa og plusser på med forbrukslån oppå det, begynner du å slite, sier Laukvik.

Dyre forbrukslån

- Renta på boliglån er historisk lav, og boliglånene klarer folk stort sett å håndtere. Men det er når forbrukslån og bruken av kredittkort kommer i tillegg at problemene oppstår. Derfor opprettet NAV et eget Kompetansesenter for gjeldsrådgivning i Steinkjer i juli sist sommer. 

Pr. i dag arbeider senteret med 700 saker. Statsråd Anniken Hauglie besøkte senteret i forrige uke. Der ble hun fortalt om ville tilstander i markedet for kredittkort og forbrukslån. Dette har blitt en vekstnæring. Prosjektleder Trygve Rossabø mener disse selskapene burde ha mer begrensede muligheter når det gjelder markedsføring.

-Mens boliglån gjennom de tradisjonelle bankene er strengt regulert og kontrollert av Finanstilsynet, er det nærmest fritt fram for aktørene som tilbyr forbrukslån uten sikkerhet. Og den enkle tilgangen på raske penger skaper problemer for noen, sier Arne Martin Laukvik.

Lett tilgjengelig

Kredittkort og forbrukslån er svært lett tilgjengelig gjennom noen enkle tastetrykk. Men er folk klare over hva det innebærer å ta opp forbrukslån? Slike lån blir gjerne tatt opp uten faglige råd fra banken, og uten hensyn til betalingsevne.

Men disse lånene skal også betales tilbake. 

Til tross for at antall lån ikke utgjør mer enn 3 % av den store massen, snakker vi likevel om store lånebeløp som i mange tilfeller kan gi problemer for låntakerne. 

Forbrukslån krever en plan for hurtig nedbetaling. For dette er kostbare lån å sitte med. Kostnadene krever derfor at du nedprioriterer andre utgifter.

Betale i rett tid

-Brukt rett kan kredittkort være verdens beste kort. På grunn av forsikringene i kortene er kredittkort den smarteste måten å betale på f.eks. ved netthandel og på utenlandsreise. Men du bør betale tilbake hele kredittkortfakturaen ved forfall. For sen eller bare delvis betaling gir ekstra utgifter fra første dag, sier Laukvik.

Problemene oppstår når du sliter med å betale. Da kan det være fristende å gå til neste aktør der et nytt og kjapt kredittkort kan løse problemet midlertidig. Men samlet har du pådratt deg et større problem når du ikke betaler.

- Hva er bankens rolle i en slik situasjon?

- Mitt råd er enkelt: - Ta kontakt med banken dersom du skulle havne i en vanskelig situasjon. Banken er profesjonell og hjelper deg med å finne en løsning.

Den daglige kaffekoppen

Det kan være en løsning å samle gjeld i kredittkort i ett lån framfor å ha flere småkreditter hos forskjellige aktører. Da kan du kutte unødvendige utgifter, sier banksjef Arne Martin Laukvik som mener at personlig økonomi er enkelt:

- Det handler om inntekter og utgifter. Så lenge inntektene er større enn utgiftene går alt bra. Når utgiftene blir større enn inntektene, får du en utfordring. Og det gjelder særlig dersom dette forholdet skulle strekke seg over tid.

Hvis du ikke får regnestykket til å gå opp, finnes det to utveier: Det er for det første økte inntekter. Dersom det skulle være vanskelig å øke inntektene, gjenstår den andre utveien: - Kutte kostnader. Hvilke kostnader kan du kutte?

Selv den daglige kaffekoppen blir penger over tid selv om det er bare 30 kroner dagen; 150 kroner i uka eller 7800 kroner i året. Slik kan du regne på småutgifter som samlet kan utgjøre betydelige beløp. I samtaler med banken får du hjelp til å gå gjennom din personlige økonomi for å finne fram til små innsparinger som ikke smerter for mye.

Rådgivning er gratis

- Vi opplever at den største terskelen kan være motvilje til å ta kontakt med banken. Men da skal du huske på at det er helt gratis å få råd! Det er en av de få gratistjenester vi fortsatt har i det norske samfunnet. For uønskede utgifter øker daglig hvis de ikke blir håndtert på en fornuftig måte, poengterer banksjef Laukvik.

Rentenivået

Vi har vært igjennom en nokså lang periode med historisk lav rente, sier banksjef Arne Martin Laukvik som tror at det lave rentenivået vil vare i lang tid:

- Nye låntakere er blitt vant til lave renter. Men når vi låner ut penger er det viktig å ta høyde for høyere renteutgifter. Før eller senere vil rentene stige igjen, og da skal låntakerne fortsatt klare å betjene gjelden sin.

Du må tåle et rentenivå som ligger 5% høyere enn i dag for å få innvilget lån. Det handler om tåleevne i privatøkonomien, sier banksjefen. 

Redusere gjeld

Et lavt rentenivå gir en eventyrlig mulighet til å betale ned gjeld. Med lave renter og økte avdrag kan du nedbetale gjelden din fortere. Den enkelte må vurdere sin gjeldssituasjon og sørge for en OK nedbetaling, gjerne i samråd med sin bankrådgiver.

Banksjef Laukvik ser også andre tegn i tida:

- Jeg er vokst opp i ei tid der mange drømte om den dagen de var gjeldfrie. Slik er det ikke lenger. I dag ser vi at det også blant godt voksne er mange som stifter ny gjeld. Det var ikke så vanlig for 20-30 år siden.

Pensjonister med gjeld

I dag har 60-åringen ikke de samme ambisjonene om å være gjeldfri. Derfor finner vi i dag 60-åringer med betydelig gjeld. Men de har kanskje også ønske om å gå av med pensjon ved 62 år. Pensjon betyr reduksjon i inntektene, og dermed oppleves gjeldsbyrden enda tyngre enn før.

Derfor finner vi at pensjonistene er godt representert blant de 700 sakene til Kompetansesenter for gjeldsrådgivning. De har vært vant til å leve på ei bestemt lønn, men så blir inntektene mindre etter hvert. Dermed kan de havne i gjeldskrise, slik prosjektleder Rossabø ved Kompetansesenteret påpeker.

Rådgivning

Banksjef Arne Martin Laukvik understreker: - Snakk med en rådgiver i banken din! Det handler om hverdagsøkonomi der det finnes gode analyser av daglige husholdningskostnader, og å se mulighetene som finnes i økonomien din. Mange godt voksne er ikke helt klar over sin personlige økonomi når de går av ved pensjon. De vet ikke hvilke utgifter de har og heller ikke hvilke inntekter de vil få. Rådgiveren stiller noen spørsmål som du kanskje ikke har stilt deg selv. Det kan skape nye erkjennelser.

Den dårligste løsningen er å la være å ta fatt i problemene. Det er heller ingen god løsning å flykte inn i et nytt forbrukslån eller kredittkort.

Nomadetid

Samtidig lever vi i ei ny tid som nomader. Generasjonene før meg bygde seg et hus med tanke på å bo der hele livet. I dag opplever vi at mange søker nye boformer når de blir eldre. 

En privatbolig er lett omsettelig. Men det kan også ha en kostnadsside å bytte bolig. I en slik situasjon kan en rådgivningssamtale i banken også være nyttig, sier banksjef Arne Martin Laukvik i Hegra Sparebank som understreker:

- En ordnet økonomi er god folkehelse – uansett alder!

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss