Menu

- Liker satsingen på ungdom

- NAV har en viktig oppgave med å stimulere ungdom til å gå skole og åpne døra inn til arbeidsmarkedet for ungdom, sier stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp) som i dag besøkte NAV Værnes. 

Gjennom et møte med tillitsvalgte og ledergruppen fikk Arnstad et nærmere innblikk i arbeidsoppgavene og utfordringene med anledning til å stille spørsmål:

- Jeg forstår at det er store krav til arbeidstakerne her. De skal finne ut hvem som trenger en større oppfølging og i hvilken grad. Videre har jeg fått et innblikk i at arbeid for NAV i Værnesregionen er mye mer uensartet enn vi tenker over. NAV har stort ansvar for et bredt spekter med tjenester, sier Marit Arnstad som påpeker at hun ser med kritisk blikk, særlig på to punkt.

- Brukerne må slippe å vente i kø på telefon, og vi må fortsatt erkjenne at en gruppe brukere trenger større fleksibilitet enn andre, sier Marit Arnstad.

- Er det noe du tenker spesielt på?

- Ja, jeg mener at pensjonistene som ønsker det fortsatt må få papirlappen sin fra NAV i posten. De som ønsker tjenester på papir, må få det. Så fleksibelt må systemet være. Her tenker jeg ikke på Værnesregionen spesielt, men på den landsomfattende NAV-tjenesten generelt. Her gjelder det å møte og tilfredsstille ulike behov, sier Marit Arnstad. 

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss