Menu

Fra Wittenberg til Værnes

I år er det 500 år siden reformasjonen startet ved at Martin Luther hang opp sine 95 teser på kirkedøra i Wittenberg i Tyskland. Hans tanker forandret Europa. Sentralt sto erkebiskop Olav på Steinvikholm i en urolig tid. Årets sommerutstilling ved Stjørdal museum Værnes handler om reformasjonens betydning. 

Bli med og «kjenn litt på kroppen» endringene før og etter reformasjonen i en ny utstilling.

Ute på Steinvikholm hadde Olav Engelbrektsson samlet høvdinger til et rådsmøte på Bud utenfor Møre, der han ville innsette en katolskvennlig norsk konge. Olav reiste skuffet hjem til borgen. Brytningene, også med store tyngende kirkeskatter og den uunngåelige reformasjonen kom som ringer i vannet og avløste den katolsk dominerende kirke.   

Utstilling

Årets sommerutstilling i presteboligen ved Stjørdal museum Værnes prøver å vise hva reformasjonen betydde for vanlige folk. Hva skjedde med de som sovnet under langdryge gudstjenester? Hvorfor ble helgenfigurene fjernet fra kirkerommet, og er kalkmaleriet på nordveggen, hentet frem etter restaurering inne i Værnes kirke propaganda for Luthers kristendomssyn? Hva betød det å bli pint under Erik Pontoppidan og hva hadde Luther med leseferdighetene til barna i Stjørdal å gjøre lenge før Ole Vig løftet tanken om folkeopplysning?

Halsjern 

På utstillingen kan du se halsjern som ble brukt da syndige stjørdalinger ble satt i gapestokk til spott og spe utenfor kirka. Hva hadde de gjort seg skyld i? Den vakre huspostillen fra 1500-tallet, lånt inn fra en familie i Elvran, er også verd å se. 

Gudstjenestene ble holdt på latin, de bemidlede hadde benker mot koret, lengre bak fikk nødig allmuen plass. Etter hvert bygdes et galleri. I reformasjonen sluttet kirka å bruke et språk folk ikke skjønte. Luther var opptatt av at folk skulle forstå det som ble sagt og sunget i kirka. Bibelen måtte oversettes til folkespråket, og menigheten skulle delta i kirkesangen. Luther skrev derfor en rekke salmer som også ble oversatt til dansk-norsk etter hvert; den mest kjente er «Vår Gud han er så fast en borg».

Kapellan Aune åpner

 

Kunsthistoriker Ingunn Øren Kvande har kurert utstillingen. Hun er også en av bidragsyterne til den nye praktboka om Værnes kirke. Utstillingen som nå åpner inneholder gjenstander, bilder og tekster som til sammen gir et godt innblikk i hvordan reformasjonen påvirket folks dagligliv, deres forhold til hverandre og ikke minst deres forhold til kirka.

- Utstillingen vises i den gamle presteboligen på museet, og åpnes førstkommende søndag 18. juni klokken 13.00. Vi er veldig glade for at kapellan i Stjørdal, Linda Aune, åpner utstillingen. Uten reformasjonen hadde ikke Linda hatt den jobben hun i dag har. I den katolske kirken er det fortsatt ikke tillatt med kvinnelige prester, forteller museets leder Sølvi Dahlen Lauvsnes.

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss