Menu

Geir Olav Flåan

URL-adresse:

Bot etter busskrasj

Bussjåføren nektet å godta boten på 6.000 kroner. Nå er han dømt til å betale 7.200 kroner.

Slutt på gratis trafikalt grunnkurs

- Jeg lytter til rektorene og rådmannens innstilling. Slik oppsummerte leder av det kommunale trafikksikkerhetsutvalget, Rune Larsen, grunnen til at han ønsker å avslutte ordningen med gratis trafikalt grunnkurs for 10. klassingene. 

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss