Menu

Nå har de kommet på vinterbesøk

Sangsvanene har ankommet Stjørdal og Trøndelag for å overvintre.

Noen av disse store vakre fuglene ankommer trolig fra Troms eller Finnmark. Ungfuglene er grå og voksne sangsvaner skinner som hvit snø i flukt og på vann.

Tradisjonelt har våre «trønderske» sangsvaner ankommet Midt-Norge fra Finnmark. Kanskje har disse store vakre svanene hekket helt inn på den russiske tundra. Sangsvanene trekker ut mot kysten og sørover til Trøndelag og Vestlandet, eller Sør-Norge og Sør i Skandinavia om vinteren.

Fuglene med den lange halsen i snøhvite farger, sangsvanene har økt i utbredelse og antall de siste 40 år. Tidligere var de oppfattet som litt sjeldne "villmarksfugler" som nesten bare hekket langt mot nord.  Arten har kraftig utvidet sine hekkeområder i Norge og sangsvanene hekker faktisk i nesten alle landets fylker.

Uansett utbredelse er det mest sannsynlig at sangsvanene vi har besøk av i Stjørdal ankommer fra Finnmark, Troms eller fra finsk-russiske taigaområder.

I april-mai neste år er svanene med sine trompetskrik igjen på vingene mot sine hekkeområder på myrer og mindre vann langt fra oss tobente.

   

  

Kommentarer

Tilbake til toppen

Send oss mail

Generelt post@s-n.no

Følg oss