6 °C Stjørdal, NO
17/09/2019

Infomøte for utenlandske arbeidstakere

|| ||

Det finner sted i Magnushallen mandag 3. februar kl. 19.00-21.00

​Agenda:

Kort informasjon om Bolyst-prosjektet

Gjensidig informasjonsbehov på ulike områder

Organisering av intensivkurs i norsk

Coop Storlien artikkelnivå

Åpen spørsmålsrunde

Frosta kommune ønske å tiltrekke seg flere innbyggere og skape et mer variert næringsliv i kommunen. Som et ledd i dette satser Frosta kommune på sentrumsutvikling og identitets- og omdømmebygging. Dette  er elementer for å bedre mulighetene for at Frosta skal være et levedyktig og  utviklingsorientert samfunn også framover i tid. Kommuneni mener samtidig at det å etablere gode  sentrumsfunksjoner vil være en nødvendighet for at kommunen skal være attraktiv for  innbyggerne også i framover i tid.

På Frosta har det de senere årene vært en betydelig tilflytting av utenlandsk arbeidskraft fra  land i den østlige del av Europa, der de som har kommet har fått arbeid innenfor  grøntsektoren på Frosta. Dette har vært et viktig bidrag for at produsentmiljøet på Frosta har  maktet å øke produksjonen og verdiskapningen innenfor grønnsaksproduksjonen. I starten var  det hovedsakelig snakk om sesongarbeidere som kom til Frosta for å arbeid i  innhøstingssesongen. Det vi har sett de senere årene er at flere og flere flytter hit med familie  og etablerer seg som fastboende på Frosta. Der går de inn også i øvrige bransjer i næringslivet  på Frosta.

Gjennom Bolyst-prosjektet skal det kartlegges hva som skal til for at innvandrerne trives på Frosta.

Det handler om gruppeintervju og  individuelle samtaler med innvandrerne for å avklare hva de ønsker av aktiviteter i  lokalsamfunnet.  Gjennomføre prosesser med bred forankring blant innbyggere, innvandrere og  deltidsfrostinger for å avstemme hva de ønsker fastboende og tilreisende skal forbinde med Frosta,skape felles treffpunkt der innvandrere blir utfordret til å lære seg å kommunisere på norsk.  Det er også tenkt å lage opplegg for lag og foreninger der de får muligheter til å presentere sine  aktiviteter for innvandrerne.

En annen tanke er å lage fadderordninger for innvandrere der de familier eller enkeltpersoner fra Frosta  får mulighet til å ta et ekstra ansvar for integrering av innvandrere. Herunder gi  nyinnflytta familier informasjon om det som finnes på Frosta.

Les forrige sak:
||
Vil kåre Norges nasjonalrett

Hovedingrediensene må være norske. De må kunne kjøpes over hele landet. […]

Close