-1 °C Stjørdal, NO
18/10/2021

Spar Hegra uke 42
XC60
Header-Bingo-med dato
XC90
XC40

Infomøte i kveld mandag

En veg øst for jernbanelinja vil lette trafikken i Havnekrysset betraktelig. Da blir det ikke noe problem å ta imot trafikken fra Ringveg nord uten å rive boliger.

 

I dag blir det avholdt informasjonsmøte om Ringveg Nord parsell C Havnegata – Innherredsvegen i Lokstallen kl. 18.00-20.00.

Beboerne på Tangmoen er svært spente på utfallet av møtet. Ikke minst er de spente på hvilke svar administrasjonen i Stjørdal kommune og medlemmer av Komité Plan kan presentere.

Beboerne har allerede gjennomført en informasjonsrunde med berørte parter. Det gjelder utbygger som er Staten Vegvesen og samtaler med konsulentfirmaet Hartman, Videre er det avholdt møter med det politiske miljøet i Stjørdal. Da snakket beboerne med ordfører Johan Arnt Elverum, leder av Komite Plan Øistein Teigen, forslagsstiller Per Moen, kommunelege Bodil Dyrstad og etatsjef teknisk drift Ottar Bjerkås.

Beboerne har bidratt til å friske opp hukommelsen til Stjørdal kommune og få gehør for alternativet om å bygge Innherredsvegen øst frem til Ringveg nord. Av alle beboerne har 225 signert en protest mot kommunen og vegvesenets plan om å rive hus for å bygge parsell C tvers gjennom boligområdet.

Varsel om mulig innsigelse fra fylkesmannen mot bygging av parsell B over Medbroen fremtvinger nå en langt mer tidkrevende, men fremtidsrettet løsning for å kanalisere framtidig trafikk fra områdene sentrum, nord, øst og vest for jernbanelinjen helt til E 6 på Kvithamar.

Beboerne har et bestemt inntrykk av veldig bred forståelse blant samtalepartnerne for at Innherredsvegen øst vil avlaste nåværende kryss der Havnegata møter Innherredsvegen. Det betyr at trafikk nord til Kvislabakken, Vassbygda og Skatval ikke vil belaste Havnevegkrysset som dermed får  betydeilg ledig kapasitet.

Dermed vil trafikken fra Ringveg nord som skal til E 6 kunne ta i bruk Havnegata uten større endringer. Behovet for å rive hus er ikke lenger til stede. Dermed vil kommunestyrets vedtak kunne gjennomføres. Her heter det at den midlertidige løsningen skal gjelde i 3-5 år uten riving av hus.

Økonomien er et kjernespørsmål i denne saken. Her er beboerne veldig spente på hvilke forklaringer de vil møte.

Den nye bygningsloven legger stor vekt på berørte parters medvirkning til utforming av løsninger. Det betyr kort og godt at det holder ikke lenger for kommunen kun å sende ut brev med informasjon. Beboerne skal delta. I denne saken er det ordnet en finansieringspakke på forhånd uten av beboerne har hatt mulighet til å medvirke.

Beboerne opplever støtte for sitt forslag som er bedre, men opplever samtidig sterke reservasjoner fordi det skal være vanskelig å flytte penger. Dette er banalt. Skal beboerne miste sine heimer fordi det ikke er mulig å omdisponere midler. Beboerne spør: Hvem har myndighet til å lage en finansieringsplan av en løsning som angår så mange? Og det uten av beboerne er tatt med på råd? Beboerne er kommet inn alt for sent.

Hvem har ansvaret for det?
Beboerne legger merke til hvordan Stjørdal kommune behandler denne saken. Det var beboerne som krevde et fellesmøte med politisk ledelse og teknisk avdeling for å presentere løsningen med Innherredsvegen øst som et sentralt poeng og finansiering av denne i Ringveg-prosjektet. Etatsjef Ottar Bjerkås lovte å sørge for lokaler, møtedato, annonsering og innkalling.

Innbydelsen til møtet fra Stjørdal kommune gjenspeiler ikke hva partene er blitt enige om. Mens beboerne altså vil diskutere Innherredsvegen øst med finansiering, blir de invitert til et informasjonsmøte om ”Ringveg Nord parsell C Havnegata E 6 – Innherredsvegen”: forstå det den som vil.  Hvor er dialogen? Beboerne vet ikke om de kommer til orde en gang.

Rutt Øfsti (Sp) leder trafikksikkerhetsutvalget i Stjørdal kommune. Beboerne har inntrykk av at hun i alle fall har skjønt hva dette går ut på.

Les forrige sak:
Store områder var oversvømt etter snøsmeltingen i helga.
Vår-flom i Leksa

Elva Leksa gikk over sine bredder ved Julset i Lånke i […]

Close