4 °C Stjørdal, NO
16/02/2019

Ingen helomvending for grunnskoleteamet

|| Anja Ristad fra SV argumenterte mye og lenge for å endre vedtaket om å legge ned grunnskoleteamet, men nådde ikke fram.||

I en interpellasjon argumenterte SVs Anja Ristad sterkt for å omgjøre vedtaket fra budsjettmøtet i desember om å legge ned grunnskoleteamet etter halvannet års eksistent. Ristad fikk massiv støtte fra Arbeiderparti-politikerne Torger Størseth, Erlend Størseth og Toril Kringen pluss Venstres Leif Eggen.

Men ordføreren ga henne ikke tilsvarende støtte.

– Ordføreren er enig med interpellanten i at grunnskoleteamets arbeid på mange områder har vært positivt. Det var da også grunnen til at ordføreren i sin tid støttet og fremmet det politiske initiativet som førte til opprettelsen av teamet. Ordføreren opplever at det over tid har eksistert en bred enighet om at det ordinære tjenesteapparatet må lykkes bedre i å drive forebyggende og konkret slik virksomhet på bekostning av gjøremål av mer administrativ karakter. Opprettelsen av teamet i sin tid må derfor også etter ordførerens syn sees i lys av at man ikke opplever å lyktes godt nok med dette, svarte ordfører Ivar Vigdenes blant annet.

Likevel ønsker ordføreren å flytte grunnskoleteamets arbeidsoppgaver inn i den ordinære driften til kommunen.

– Samtidig er det slik at vi må unngå at flere dører å gå til kan bidra til å skape uklarhet i saksbehandling og rutiner om det som også av og til er svært alvorlige enkeltsaker, og som derfor fordrer en saksbehandling som uten tvil og uten opphold er i tråd med de føringer som eksisterer for dette også fra overordnet myndighet. For å sikre dette ønsker ordføreren derfor primært at de arbeidsoppgaver som er blitt utført av teamet blir ivaretatt innenfor rammene av, og i linjen til det etablerte og ordinære tjenestetilbudet som er opprettet for dette. Og erfaringene fra det teamet som altså ordføreren også fullt ut har støttet iverksettelsen av, og sågar funnet penger til i sin tid gjennom budsjettvedtak, bør derfor løftes inn i denne ordinære linjen, sa ordfører Ivar Vigdenes i sitt svar til SV-Ristad.

Ristads forslag om å endre nedleggelsesvedtaket falt med knappest mulig margin, 20 mot 21 stemmer, mens saken endte med at det skal legges fram en sak om evaluering av grunnskoleteamet til politisk behandling før sommeren. Med utgangspunkt i denne sluttevalueringen skal det i samme sak redegjøres for hvordan grunnskoleteamets arbeid kan ivaretas innenfor rammen av de etablerte og ordinære strukturer innenfor sektoren.

Les forrige sak:
||
Rusmistenkt bilfører stanset

Politiet i Trøndelag melder på Twitter klokka 21.15 torsdag kveld at […]

Close