-4 °C Stjørdal, NO
29/11/2020

– Ingen jobb er for stor for oss

Kristian Kristiansen og Eilif Hansen fjerner uønskede trær og stubber

Kristian Kristiansen og Eilif Hansen hos Stokk og Stubb AS i Vuddudalen tilbyr blant annet tjenester innen trefelling og stubbebryting. Kristian Kristiansen og Eilif Hansen hos Stokk og Stubb AS i Vuddudalen tilbyr blant annet tjenester innen trefelling og stubbebryting.

Stokk og Stubb AS i Vuddudalen har siden oppstarten opplevd økt oppdragsmengde. Trefelling, stubbefresing, flishugging og vedsalg er blant oppdragene. Med ny minigraver tar de også et kraftig spadetak eller to.

Stokk og Stubb i Vuddudalen er lokalisert rett ved E6. På gården mellom vei og jernbane preges nærområdet av både maskiner og sekker med ferdig oppkappet ved. Kristian Kristiansen (53) og Eilif Hansen (42) utgjør to av de syv-åtte årsverkene som gjerne utfører jobber med tre og graving.

Fliskutteren Anton går på belter og er effektiv mot ungskog som skal ryddes. Hundene Nadja og Rex er logrende innslag på gården.
Fliskutteren Anton går på belter og er effektiv mot ungskog som skal ryddes. Hundene Nadja og Rex er logrende innslag på gården.
Varierte oppdrag

– Våre leveranser av ferdig oppkappet bjørkeved har sin opprinnelse fra Snåsa, noe blandingsved er også på markedet i ulike volum fra Vuddudalen, sier Kristiansen og Hansen. Store deler av uka er de ute i felt. Enten på oppdrag hos offentlige etater eller hos private. Når et stort tuntre står i veien, skjermer for sommersola og eier vil ha det på bakken i biter, da stiller gjerne Stokk og Stubb opp for å gjøre jobben. Vedlikehold av verneområder, parkområder eller opparbeidelse av turstier er blant oppdragene.

Med en 4-hjuling utstyrt med belter tar gjerne herrene i bruk en effektiv Anton-flismaskin, eller stubbefresen gjør jobben med treverket i bakken.

Lassbærer og tømmerhenger har brede hjul som er skånsom mot terrenget. Det kreves i flere områder som Stokk og Stubb arbeider. Eilif Hansen og Kristian Kristiansen ved maskinene som er i daglig bruk.
Lassbærer og tømmerhenger har brede hjul som er skånsom mot terrenget. Det kreves i flere områder som Stokk og Stubb arbeider. Eilif Hansen og Kristian Kristiansen ved maskinene som er i daglig bruk.
Ingen jobb for stor

– Vi bruker å si at ingen jobb er for stor for oss, men uansett drar vi ut på befaring først. Oppgrusing av stier eller skogsveier, rydding langs traseer utfører vi med moderne utstyr. Vår 4-hjuling tømmerhenger er skånsom mot terrenget, sier de to. Den nyinnkjøpte minigraveren har graveskuff, pusskuffe og er i likhet med de fleste andre maskiner beltegående. Fliskutteren er blant markedets kraftigste.

– Når småskog langs en sti skal ryddes bort er det supert å benytte fliskutteren på belter. Den er meget effektiv og ungskogen må vike plass for vei og sti, sier Kristian Kristiansen og Eilif Hansen. I tillegg til Værnesregionen, har firmaet økt aktivitet på Innherred.

Les forrige sak:
NYVALGT: Bjørn Arve Skjelstadås er valgt som LO-leder i Stjørdal og Meråker for de to neste årene.
Vil jobbe for et ryddigere arbeidsliv

Bjørn Arve Skjelstadås (39) er nyvalgt leder for LO i Stjørdal og Meråker

Close