-2 °C Stjørdal, NO
05/12/2020

Ingen lang tunnel på ny E6 gjennom Åsen

|| Slik ser Nye Veier for seg at nye E6 blir gjennom Åsen.||
Radiobingo mobil

Det kan også bli aktuelt med et helkryss i næringsområdet i Vassmarka og et sørvendt halvkryss i Vuddudalen.

– Nye Veiers hovedoppdrag er å bygge mer vei for pengene, basert på samfunnsnytte, sier utbyggingssjef for E6 Ranheim–Åsen, Jørund Gullikstad.

Han understreker imidlertid at ingenting er endelig bestemt om den nye veien i Åsen. Først må reguleringsplan utarbeides i samråd med Levanger kommune, sektormyndigheter og totalentreprenør som velges ved årsskiftet 2018/2019. 

Anbefalingen er at fra Kleiva i Vuddudalen går traséen i dagen rundt Grubbåsen. Så føres veien i hovedsak over dyrkamark (ca. 500 m), før den går inn i en ca. 200 meter lang miljøtunnel under Vangsmyra. Deretter blir det dagsone med bru over Fossingelva og skjæring/tunnel gjennom Husbyåsen. Nyveien krysser så under jernbanen og fortsetter på udyrka mark før den knyttes til toplanskryss i Vassmarka, i det regulerte næringsområdet.

Som kjent måtte kommunedelplanens E6-trasé forkastes fordi det ifølge geologene ikke er tilstrekkelig fjelloverdekning der tunneler var planlagt. Nye Veier har derfor vurdert nærmere ti alternative traséer i et område som betegnes som svært krevende for anleggsarbeid – med bløt- og kvikkleire, samt dårlig fjellkvalitet.

– Slik vi ser det i dag, blir dette den beste og mest samfunnsøkonomiske E6-løsningen. Den vil dessuten beslaglegge mindre dyrkamark på permanent basis enn det andre aktuelle alternativet fordi helkrysset må plasseres på dyrkamark nord for Vassmarka hvis det andre alternativet velges. Det ser heller ikke ut til at noen hus må vike for ny E6 i Åsen ved å bygge veien uten lang tunnel, sier Gullikstad.

Arbeidet med ny E6 på strekningen Kvithamar – Åsen er planlagt med oppstart ved årsskiftet 2019/2020 med byggeslutt fem år senere. 

Les forrige sak:
||
Bytter ut turnuslege med fastlege

- Tydal kommune har hatt en relativ sårbar legetjeneste i mange […]

Close