15 °C Stjørdal, NO
06/08/2020

Ingen midler til kryss-tiltak

Vegvesenet viser til at det har vært få ulykker i Skatvalskorsen

Det blir ikke gjort noen tiltak fra vegvesenets side for å gjøre Skatvalskorsen tryggere. Det blir ikke gjort noen tiltak fra vegvesenets side for å gjøre Skatvalskorsen tryggere.

Statens vegvesen har verken midler eller planer om å gjøre tiltak i Skatvalskorsen.

I april sendte ordfører Ivar Vigdenes brev til Statens vegvesen der han uttrykte bekymring for krysset mellom E6 og fylkesveg 6812, som er veien til Skatval sentrum. Denne uka fikk han svar, og det var nok ikke et svar som gjør ordføreren mindre bekymret. Vegvesenet viser til ulykkesstatistikken.

– Det har ikke vært mange politirapporterte ulykker med personskade de siste 10 årene. I 2001 ble det etablert ATK-punkt for sørgående trafikk som kan være en forklaring på reduksjonen i antall ulykker. Den eneste ulykken som er registrert i direkte tilknytning til krysset, fant sted 30. mai i 2012. Her ble to lettere skadd, skriver seksjonssjef June Stubmo i svaret til Vigdenes. Hun poengterer i svaret at vegvesenet ikke har oversikt over hendelser uten personskader.

Samtidig uttrykker hun forståelse for at krysset oppleves som utfordrende, spesielt for nordgående trafikk som skal svinge av mot Skatval. Årsdøgntrafikken i krysset var i fjor på 8.700 kjøretøy, hvorav 17 prosent tunge kjøretøy.

LES OGSÅ: Dette krysset bekymrer ordføreren!

Stubmo viser til passeringslommen på E6, og at den fungerer etter formålet ved Skatvalskorsen.

– Vi har erfaring med at trafikanter ikke forstår bruken og oppmerkingen av disse lommene. Det forekommer både stans og hensetting av både tilhengere og andre kjøretøy. På Skatval ser det ikke ut som at dette er et problem. Årsaken kan være utformingen av lommen som er relativt smal og oppfattes som en del av kjørebanen og derfor fungerer etter formålet, skriver Stubmo, som avrunder brevet med at det ikke er midler til å gjøre tiltak i krysset i inneværende periode.

– Med planlagt ny E6-trasé vil problematikken i krysset avta, avslutter seksjonssjef June Stubmo.

Les forrige sak:
Fullt av folk møtte opp til næringskonferanse, der sjefen i Stjørdal Næringsforum Jon Uthus (t.v.) var på leting etter konkrete forventninger til samarbeidet mellom Meråker kommune og næringsforumet.
Optimisme, søndagsåpent og et blomstrende sentrum

- Dette er fortsettelsen på noe bra, sier ordføreren

Close