-2 °C Stjørdal, NO
05/12/2020

– Ingen nedlegging nå

Ordføreren poengterer at ingen budsjettbeslutning blir tatt før i desember

Ordfører Ivar Vigdenes understreker at det ikke blir gjort noen budsjettvedtak i torsdagens kommunestyremøte.
Radiobingo mobil

– Jeg kan berolige alle interesserte med at kommunestyret torsdag ikke vil fatte noe vedtak om legge ned bosentrene i Lånke og på Skatval, sier ordfører Ivar Vigdenes (Sp).

– Det kommunedirektøren har gjort er å legge fram noen tanker om innholdet i strateginotatet. Men det er viktig å være klar over at kommunestyret ikke skal behandle dette notatet i morgen. Strateginotatet er et bidrag til det videre politiske arbeidet utover året. Her står økonomiplan 2021-24 og budsjett for 2021 sentralt. Som vi vet blir ikke budsjettet vedtatt før kommunestyrets møte i desember, poengterer ordfører Ivar Vigdenes.

LES OGSÅ: Sier blankt nei til bosenter-forslag

Ulike former

Til tross for dette sier ordføreren at det er et veldig dramatisk forslag å legge ned så sentrale funksjoner som et bosenter.

– En slik nedlegging ville kreve en egen utredning. Det har vi ikke fått her, men bare et notat på én side. Vi kan ikke fatte viktige politiske beslutninger på et så spinkelt grunnlag, fastslår ordfører Ivar Vigdenes, som supplerer med følgende:

– Det finnes mange ulike former for videre drift av bosentrene. Vi kan for eksempel flytte over de tyngste brukerne til en større enhet som Fosslia. Det er mulig å tenke seg et samarbeid med hjemmesykepleien for de andre brukerne.

LES OGSÅ: – De eldre blir en simpel salderingspost

Overordnede føringer

– Det vi skal gjøre i morgen er å diskutere overordnede føringer for det videre arbeid med budsjett- og økonomiplan. Med så dramatiske forslag som nå er anskueliggjort så synes det klart for meg at det også er en hel del andre momenter som må spilles inn i den videre prosessen for vurdering. Dette før vi kan konkludere på bakgrunn av en helhetlig innstilling og med enda mer gjennomarbeidede avveininger og utredninger. Hvilke andre områder vi ønsker å spille inn for vurdering er noe vi nå jobber med, men det synes klart at det ligger an til en totalgjennomgang av kommunens drift og virksomhet, og hvor ny kommunedirektør vil måtte få et bredt mandat for den jobben som skal gjøres, sier ordfører Vigdenes.

LES OGSÅ: Foreslår å legge ned både bosentre og skoler

Underliggende drift

Han legger ikke skjul på at det kommer til å bli en krevende runde med budsjettet utover året.

– Med den økningen vi ser i underliggende drift, med flere barnehagebarn, flere lærerårsverk og økte omsorgstjenester så er det ingen tvil om at det vil bli en krevende budsjettbehandling. Da er det likevel viktig å huske på at bakgrunnen for dette omstillingsbehovet nettopp springer ut fra at vi produserer flere, og ikke færre, tjenester enn det vi har forutsatt. Så har jeg fortsatt tro på at når vi kommer til budsjettbehandling i høst så skal vi få vedtatt et endelig budsjett som i størst mulig grad innenfor de rammene vi har tilgjengelig svarer opp våre hovedmålsettinger om å ta hele kommunen i bruk og bygge en klimavennlig by i sentrum. Dette tuftet på en trygg og ansvarlig økonomistyring som gjør det mulig for de som kommer etter oss å gjøre det samme, sier ordfører Ivar Vigdenes.

Les forrige sak:
Ny sjef i det største idrettslaget

Løkholm Hognes tar over vervet med skrekkblandet fryd

Close