11 °C Stjørdal, NO
12/07/2020

Innfører 9-er fotball

Tom Inge Hell trener Stjørdals-Blink Fotballs J14-lag denne sesongen.

 

I dag spiller de yngste klassene 5-er fotball, de litt eldre 7-er før man i 14-årsalderen går over til fullbane med 11 mot 11.. Utprøvingen av denne nye spillformen er en del av NFFs handlingsplan for perioden 2012-2015.

 

Trøndelag Fotballkrets ble i 2011 første krets i landet med å innføre obligatorisk 7erfotball for 13 åringer og det med gode erfaringer. Tilbakemeldinger fra klubber og lag om flere ballberøringer, bedre tilpasset ferdighetskrav ifht. modning og høy grad av spillsituasjoner man mestrer i var med på å bekrefte kretsens overbevisning om at spillformen var god for denne årsklassen.

 

Overgangen fra 7er til 11er fra året spillerne fyller 14 år er fremdeles stor og omstillingen er krevende for mange spillere. Å spille 9er fotball tror Trøndelag Fotballkrets vil gi flertallet av spillerne en mulighet til gradvis omstilling til 11erspillet på en god måte. I og med at det er store forskjeller mellom spillere i denne alderen på

  • – Fysiologiske ressurser – hurtighet, spenst, styrke og utholdenhet
  • – Antall treningstimer med ball
  • – Motivasjon for fotball

 

9erfotball, slik den vil bli spilt i Trøndelag i 2013, vil utfordre spillerne på de samme ferdighetsdimensjonene som i 11erfotball. Også her må man forholde seg til lagdeler og relasjoner mellom dem, avstander og offside. Innlæringen av disse ”nye” elementene i spillet tror vi vil skje mer effektivt og med større grad av mestring i 9erfotball.  De eneste forskjellene er at kompleksiteten vil være noe lavere (færre spillere å forholde seg til), at det blir kortere avstand til mål og mindre rom å dekke.

Trøndelag Fotballkrets innfører da altså dette som en prøveordning i klassen J14 i 2013. Fotballkretsen er overbevist at spillformen har positive effekter på begge kjønn, men de tror de erfaringer de gjør seg, og tilbakemeldinger de innhenter underveis i sesongen vil være tilstrekkelige for å kunne si om hvilken spillform alle 14 åringer vil komme til å spille i fremtiden.

 

TFK og NFF jobber nå med å utarbeide spilleregler og serieordning for 9erfotball. Dette vil bli ffentliggjort så snart det er klart senere høsten 2012. Serieordningen vil innebære mulighet for å melde på lag i både J14 9er og J14 7er. 9erfotballens spilleregler vil være de samme som for 11erfotball, med muligens noen få mindre tilpasninger. Ideel banestørrelse vil være 70 x 56 m (11ermål settes på hver 16,5-meter i tillegg til ca. 10 m innsnevring i bredden).  

 

Les forrige sak:
Kjenner DU en ildsjel ?

  Da bør du klikke deg inn på nettsiden www.frivillighetsprisen.no og […]

Close