-2 °C Stjørdal, NO
15/10/2019

Innfører e-kirkebok

 

Her legges det til rette for en omlegging fra dagens kirkebokføring til elektronisk registrering av kirkebokopplysninger. Alle menigheter vil bli pålagt å ta i bruk det elektroniske kirkebok-registeret når forskriften trer i kraft. De papirbaserte kirkebøkene vil bli utfaset i løpet av 2012. Kirkerådet utarbeider nå en modul for dette. Kirkebøkene danner grunnlaget for sentrale deler av den kirkelige årsstatistikk. Datainnsamlingen vil skje automatisk. Dermed belastes ikke den lokale menighet med innsamling og føring av statistikk. En vil i stedet fortløpende kunne få ut ønskede rapporter på de nivå en har behov for (sokn, prestegjeld, prosti, bispedømme, kommune og fylke).

 

Et nasjonalt elektronisk register vil også gjøre det enklere å få skrevet ut attester for de kirkelige handlingene uavhengig av hvor den aktuelle kirkelige handling har funnet sted.  Opplysninger i Kirkebokregisteret vil i hovedsak være knyttet til fødselsnummer. Det vil da bli mulig å se sammenhengen mellom f.eks dåp og alder eller innmelding/utmelding, alder og kjønn.

Les forrige sak:
Fra Wessels vei på Tangen kommer veien fra rundkjøringa over taket på Tangtunnelen. Her deler veien seg mot Tangmoen og Martin Moes gate.
Kobler Tangen mot Tangmoen

Statens vegvesen med underentreprenører ferdigstiller disse dagene de siste veitraseene langs […]

Close