9 °C Stjørdal, NO
21/04/2019

Innfører ”Selbupæng”

Værnes begravelsesbyrå steindag april


Det blir trykket 2000 ”seddelpass”. Forhåndssalget starter på nyåret.

 

Tidlig på 1950-tallet tegnet  en gårdsdreng i Øverbygda penger ved å rekonstruere samtidens papirpenger. Papiret var  det midterste papirlaget i mjølsekkene. Det ble tegnet både million-  og milliardsedler. Vedkommende var autist og ble ikke dømt.

 

Coop Storlien artikkelnivå

Uttrøndelag Politikammer ble alarmert, og ledsaget av lensmannsbetjenten i Selbu, i all hast dro til mannens bopel i Øverbygda. Der ble det funnet hele 364 sedler av ulik valør.

 

Selbyggen skriver at alle sedlene, med unntak av de 17 som er i Norsk rettsmuseums eie, ble destruert av Norges bank.

Les forrige sak:
Inne i såinnhuset tørkes kornet under spiring på granplanker med små hull i. Her tester Ketil Aune, Håvard Beitland og Roar Sandodden kvaliteten på et av bordene.
Smaker på Stjørdalsøl

Tre av initiativtakerne til det uformelle treffet ved Arnstadklempen i Skatval […]

Close