-4 °C Stjørdal, NO
29/11/2020

Inngikk kontrakt for 85 millioner kroner. Nå starter de arbeidet

Dette vil pågå mens vegen utbedres

Frosta Entreprenør AS og Trøndelag fylkeskommune inngår kontrakt om utbedring av fv. 705. Foran fra venstre: Sverre Skogly, daglig leder FRENT AS, Bjørn Erik Andersson teamleder Trøndelag fylkeskommune. Bak fra venstre: John Rudolf Moksnes, prosjektleder FRENT AS, Eirik Norum, byggeleder Trøndelag fylkeskommune. Foto: Trøndelag fylkeskommune

Kontrakten er inngått mellom Trøndelag fylkeskommune og Frosta Entreprenør AS for oppgradering av fv. 705 i Stjørdal kommune, tett på grensen til Selbu kommune.

Kontrakten ble avklart rundt månedsskiftet september-oktober. Forberedelsene er nå unnagjort, og anleggsarbeidet begynner allerede i løpet av neste uke og vil pågå frem til oktober 2021.

Utbedringer for 85 millioner kroner

Kontrakten er en såkalt fornyingskontrakt, som innebærer en blanding av flere ulike tiltak. Utbedringene inngår i en større oppgradering av fv. 705 i Stjørdal og Selbu for å forbedre trafikksikkerheten og framkommeligheten på vegnettet.

Totalrammen for utbedringene av fv. 705 er 85 millioner kroner (inklusiv mva). Flere tiltak er utført gjennom våren og sommeren og flere tiltak er under planlegging.

– I en fornyingskontrakt utnytter vi verdien i eksisterende veg med fokus på enkelte tiltakspunkt over en lengre strekning i tillegg til at vi vurderer strekninger med tilnærmet ny veglinje. Resultatmessig vil tiltakene gi en bedre helhet, større kjøreglede og økt trafikksikkerhet, sier teamleder Bjørn Erik Andersson i Trøndelag fylkeskommune.

Én kilometer ny veg

Det er tre punkter i Helvetesdalen, et område sør i Stjørdal kommune, tett på grensa mot Selbu kommune, som skal utbedres ved at noen skarpe svinger blir slakket ut.

– De tre punktene innebærer utbedring og bygging av cirka én kilometer ny veg. Arbeidet inneholder en del sprenging og flytting av masser. Vi må også legge om eksisterende høgspentlinje i ny trasé før vi kan starte selve vegarbeidet, forklarer Andersson videre.

Vil berøre vegen

– Ettersom arbeidet innebærer en del sprengningsarbeid, vil det bli perioder med redusert framkommelighet og korte stengninger. Vi ber derfor om at trafikanter respekterer de nødvendige sikkerhetstiltakene, sier han.

Entreprenøren vil utarbeide arbeidsvarslingsplaner som skal ivareta sikkerheten til både arbeidende og trafikanter.

– Det første vi skal gjøre er å grave grøft der vi skal legge høyspent og fiberkabel. De første dagene vil dette skje utenfor vegbanen, men fra og med uke 48 vil arbeidet også berøre selve vegen. Vi vil da innsnevre vegen til ett felt og regulere trafikken med trafikklys, forteller byggeleder Eirik Norum i Trøndelag fylkeskommune.

På nyåret blir det sprenging

– Når vi skal sprenge må vi stenge vegen i korte perioder på inntil 15 minutter. Trafikantene må derfor beregne litt lenger kjøretid på strekningen mellom Selbu og Stjørdal under anleggsperioden, sier Norum.

Les forrige sak:
Felte forslag til rehabilitering og nybygging av skoler

Vil ikke gi plass til skolene i økonomiplanen for 2021-2024

Close