11 °C Stjørdal, NO
07/07/2020

Innlegg: Senterpartiets alternative kommunebudsjett

– Vil ivareta de fem satsingsområdene fra kommuneplanens samfunnsdel

(Illustrasjonsfoto)

Vi i Senterpartiet i Meråker er opptatt av tjenester nær folk. Vi legger derfor fram et alternativ til rådmannens budsjettforslag 2020 og økonomiplan for 2020-2023 som vi mener vil ivareta de fem satsingsområdene fra kommuneplanens samfunnsdel.

Vår lovpålagte oppgave kommunal tjenesteyting er en av våre hovedområder i kommuneplanens samfunnsdel. I valgprogrammet vi gikk til valg på står det: Vi vil arbeide for nok hender, omsorg og kunnskap i oppvekst- og velferdssektoren. De foreslåtte kuttene fra rådmann med 100 % fagarbeider i skolen, 50% i psykiatritjenesten og 40% helsesekretær på legekontoret går dermed på akkord med det vi står for politisk. Vi foreslår derfor å justere måltallet netto driftsresultat på 2% til 1,75%. Med dette og ved å flytte 94 000 kr årlig fra folkehelse klarer vi å finansiere 100% fagarbeider i skolen og 38,5% i psykiatritjenesten. Det mest ideelle ville vært og unngått denne reduksjonen på 11,5% stilling i psykiatri, så hvis noen av de andre partiene klarer å finne en akseptabel dekning for dette vil vi trolig støtte det. Vi mener det er forsvarlig å hente inn 94 000 kr årlig fra folkehelsebudsjett fordi rådmannens tanke bak de ekstra 200 000 kr han har lagt inn i budsjettet er lokale arrangementer som dans, konserter o.l., noe vi først kan prioritere når vi har gode kommunale tjenester. Samtidig er en god psykiatritjeneste like mye god folkehelse som andre påvirkningsfaktorer til god folkehelse. Når det gjelder 40% helsesekretær er vi kjent med at det trolig vil komme et forslag fra Arbeiderpartiet. Vi kommer til å støtte forslaget da vi mener dette er et bra forslag for både legene og innbyggerne, siden alternativet vil være at legene må begynne å bruke tid på helsesekretærarbeidet selv.

Vi i Senterpartiet er også svært opptatt av beredskap. Som kommunestyre er vi ansvarlig for brannsikkerheten for våre innbyggere, samt sikkerheten for brannfolkene. Vi forventer derfor at dimensjoneringsforskriften blir fulgt opp og at en oppdatering av brannplanen fra 1996 blir høyt prioritert allerede fra starten av 2020. I Meråker kommune har vi en 20 år gammel brannbil det vil være vanskelig å skaffe reservedeler til og derfor er brannbilen vår moden for utskiftning. Rådmannen fant ikke dekning for denne i sitt budsjett, men vi ønsker derimot å prioritere sikkerheten til våre innbyggere og har derfor funnet dekning for en brannbil ved å låne 1,7 millioner og bruke 3 millioner fra disposisjonsfond. Dette finansiere ved å kutte 2,7 millioner fra lånet til uteområdet ved Meråker skole. Det vil gjenstå 300 000 til en lettere opprustning, så tar vi en full opprustning ved byggetrinn 2.

Rådmannen ønsker å bevilge 409 000 kr til vinterfestival i forbindelse med SkiTour, pluss 200 000 kr til tråkking. I valgprogrammet vi gikk til valg på står det: Vi vil arbeide for en god bo- og arrangementskommune. I dette legger vi at vi skal tilrettelegge for arrangementer og skape en god bokommune. Vi skaper ikke en god bokommune ved å bruke 409 000 kr av kraftfondet for en kort festival arrangert av kommunen. Vi vil derfor ikke bevilge mer enn 150 000 kr til vinterfestival og de 200 000 kr til tråkking. På denne måten tilrettelegger vi for arrangementet samtidig som vi sparer 259 000 kr av kraftfondet til noe som vil gi mer tilbake til innbyggerne.

Vi kommer også til å støtte forslaget til utvalg skole, oppvekst og kultur som omhandler støtte til korpsdirigent med kroner 56 300 kr finansiert ved folkehelsemidler. Samt forslaget om at kulturadministrasjonen fortsetter tildelingen av kulturmidlene og at saken legges fram til politisk behandling i utvalg skole, oppvekst og kultur.

Vi har også registrert at det finnes en enighet blant andre partie om å bruke mellom 400 000 kr og 600 000kr for å kompensere for de mindreinntektene man får i sosialstøtte ved at barnetrygden tas med i beregningen. Vi er helt enig med Interpellanten Letnes om at dette blir feil, men mener dette ikke hører til i kommunebudsjettet. Hvis det skal være avhengig fra kommune til kommune hvor mye barnefamilier får i sosialstøtte skaper vi et forskjellsystem mellom kommunene som ikke er ønskelig. Vi vil derfor istedenfor løfte saken videre i vårt partisystem slik at problemstillingen kan komme opp på statlig nivå, der den kan utgjøre en forskjell for alle berørte familier i hele landet.

Meråker Senterparti
v/gruppeleder Eline Lello og lokallagsleder Maria Weronica Økdal

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Påkjørsel bakfra på E6

Fører sendt til legevakt for sjekk

Close