13 °C Stjørdal, NO
15/07/2020

Innlegg: – Vi ber innstendig om at det gis et brukbart tilbud til alle

Innlegg fra Samarbeidsforumet for Pensjonistforeningene i Værnesregionen

(Illustrasjonsfoto)

Pensjonistlagene i Tydal, Selbu, Malvik, Hommelvik, Stjørdal, Meråker og Frosta vil påpeke at alle beboere i disse kommunene skal ha tilgang til regelmessige kollektive transportmidler til en akseptabel pris.

Regionale politikere og det administrative apparatet tar ofte store ord i bruk når de sier;
• «Vi skal opprettholde bosettinga i hele fylket!»!
• «Vi skal sørge for et godt og rimelig kommunikasjonstilbud for alle beboere i det vidstrakte fylket Trøndelag!»
• «Vi skal redusere utslipp gjennom økt bruk av sykkel m.m. og kollektive transportmidler!»
• «Økt bruk av kollektive transportmidler vil gi færre ulykker og reduserte behov for trafikksikkerhetstiltak!»
Hva skjer?
• Kollektivtilbudene i distriktene – og især i de grisgrendte områdene – blir svært begrenset eller faller bort for å spare penger!
• Ruteopplegget blir ikke godt nok tilpasset brukernes behov. Unødig ventetid og frustrasjoner oppstår. Pendlere går tilbake til privatbilen!
• Skolebussene blir stort sett eneste kollektivtilbud i de nevnte områdene. Bussene kan være overfylte uten tilgang på sikkerhetsutstyr.
• Det er ikke god nok samkjøring av tog og bussruter. Unødig venting oppstår!
• Tilbringertjenesten til kollektive tilbud blir svært begrenset eller de blir ikke bekjentgjort for å spare penger.
• Bestillingstransport blir begrenset for å redusere kostnadene.
• Antall TT-kort pr. år for funksjonshemmede begrenes i antall for å spare kostnader.
• Samkjøring av sykehustransport og pasientreiser påfører mange unødig lang ventetid og uverdig transport av syke mennesker både dag og natt.
Hvem blir hardest rammet i denne situasjonen?
Det er uten tvil de som ikke har førerkort av en eller annen grunn, eller de som ikke har råd til å holde seg med egen bil!
Mange av disse finner vi blant de unge og eldre og uføre mennesker ute i distriktene i våre kommuner. De blir bl.a. hindret i sitt sjølstendige virke og aktiv deltakelse i samfunnslivet. Sånn vil vi ikke ha det!
Vi ber innstendig om at det gis et brukbart tilbud til alle; uansett bosted, uansett økonomi, uansett alder og førlighet m.v. Arbeidet opp mot et rettferdig kollektivtilbud i våre kommuner vil vi prioritere!
Denne uttalelsen sendes våre fylkespolitikere og fylkesadministrasjonen i Trøndelag.

Med vennlig hilsen
Samarbeidsforumet for Pensjonistlagene i Værnesregionen:
Tydal Pensjonistforening, Selbu Pensjonistforening, Malvik Pensjonistforening, Hommelvik Pensjonistforening, Stjørdal Pensjonistlag, Meråker Pensjonistlag, Frosta Pensjonistlag

Les forrige sak:
GULRØTTER: Det er supert å finne gulrøtter av beste kvalitet.
Populært med kortreist mat

Reko-ringen i Stjørdal hadde i kveld en ny runde med handel

Close