5 °C Stjørdal, NO
19/03/2019

Innsamling til «Hei Verden»

Elevene i 7. kl ved Hegra skole. To elever var ikke til stede da bildet ble tatt.

 

Organisasjonen «Hei Verden»

 

«Hei Verden» er en skolerettet informasjons- og bistandsorganisasjon som er livssynsnøytral og politisk uavhengig, med verdigrunnlag i FNs barne- og menneskerettighetskonvensjoner.

Organisasjonen ble stiftet i 1973 av engasjerte skolefolk i Haugesund og Stavanger. Siden starten har organisasjonen støttet utviklingsprosjekt i mer enn 23 land. Hei Verden samarbeider med lokale partnere i Zambia, Laos, Peru og Brasil.

Coop Storlien artikkelnivå

«Hei Verdens» arbeid drives med midler innsamlet i grunnskoler rundt om i Norge. «Hei Verden» er medlem av innsamlingskontrollen som gir giverne en sikkerhet for at de innsamlede midlene blir disponert på en forsvarlig måte.

 

Innsamlingen i Hegra

 

Elevene i Hegra fikk fri fra skolen fredag den 2. desember for å starte innsamlingen/selge gjenstander som var laget i samarbeidslandene. 7 kl. I Hegra fikk inn kr. 21.221,50.-ved aktiv innsats i nærmiljøet. Et meget flott resultat! Skoleledelsen har faktisk fått tilbakemeldinger om at beløpet per elev ligger helt i landstoppen.

De innsamlede midlene blir senere i noen grad fordelt til forskjellige formål, men mesteparten gis som bidrag til driften av et barnehjem i Lar Padilha, Brasil.

Pengene brukes til å sikre barna trygge rammer, aktivitetstilbud og oppfølging i skolearbeidet. Staben ved Lar Padilha og barnas familier blir også fulgt opp. Målsettingen er at barna skal kunne komme hjem eller til andre trygge familier.

De flinke elevene har hatt to lærere som støttespillere, Anne-Brit Alstad og Ann Reidun Hofstad. Lærerne og rektor er meget imponert over den store innsatsen elevene viste under innsamlingsaksjonen. Hegra barneskole har også i tidligere år hatt svært gode resultater i sin årlige innsamling til «Hei Verden», men denne gangen ble det satt rekord!

 

 Bildet viser gjenstandene som var laget i de land organisasjonen samarbeider med. De ble solgt under aksjonen.

Les forrige sak:
STOR MALVIK-DOMINANS: Selv uten medalje og pokal kunne Malvik IL være stolt av sine aldersbestemte lag og gjennomføringa av årets cup. Her er G19-jentene.
Uten gevinst i Abrahallen

Aldersklassene J15, G16, J19 og G19 fikk æren av å runde […]

Close