0 °C Stjordal, NO
24/02/2020

Innvandring sikrer vekst

|| – Vi må bli bedre til å bosette de menneskene som skal bli en del av Norge, men tusenvis av mennesker må stå på vent før de blir en del av det norske samfunnet. Det er en gedigen menneskelig ressurssløsing som er betalt over skatteseddelen, sier 2. nestleder i Sp Ola Borten Moe som kjemper for å fortsette.||

. En rød strek gjennom Norgeshistorien handler om makt fra folket og ikke fra Gud. Formannskapslovene i 1837 og parlamentarismen i 1884 ga folket bestemmelse over den utøvende makt. Kampen for å være herre i eget hus startet – og fortsetter.

Vi må være på vakt når EU utvidere perspektivet sitt og går inn i kjernen på det en stat skal holde på med. Norske myndigheter har straffemonopol. Vi kan ikke overføre den myndigheten til Brüssel. I Norge skal beslutninger som angår oss fattes av myndigheter som er ansvarlige for det norske folk gjennom valg, sier Ola Borten Moe før han sammenligner 1814 og 2014: – Nå er det flere språk og større mangfold. Utfordringen er mer lik den i 1814 enn det vi aner. Sp spiller en viktig rolle for å bygge et godt samfunn og fellesskap.

Tillit mellom folk er avgjørende for å lykkes. Vekst er en annen. Mye går bra i verden og i Norge. I stort er det mindre sykdom, færre kriger og mindre barnedødelighet. Samfunn som lykkes tiltrekker seg folk. Norge gir muligheter. 4 millioner amerikanere skrev grunnlov for et samfunn av innvandrere. De har klart å bygge en identitet. Norge må ta vare på sin mulighet.  

Vi trenger stor innvandring som sikrer vekst og får ting gjort. Sp har en positiv innstilling. Uten innvandringen blir mye ugjort. I det perspektivet skal vi se Norges utvikling. 70.000 polakker lever i Norge. Mange kommer fra bygdene i Polen og løser oppgaver i Norge. Vi må sørge for at de er velkomne – og finner det naturlig å stemme Sp i lokalpolitikken.

Jeg vil skryte av kommunene i Nord-Trøndelag som ville sikre bosetting i mindre kommuner. Grong har under ledelse av Sp fått pris for å være beste kommune for bosetting. Men tusenvis av mennesker må stå på vent før de blir en del av det norske samfunnet. Det er en gedigen menneskelig ressurssløsing som er betalt over skatteseddelen. Vi må bli bedre til å bosette de menneskene som skal bli en del av Norge.  

Sp må styrke boligbyggingen i distriktene. Manglende utleieboliger knebler næringslivet. Dette er noe det norske samfunnet må løse – gjerne ved sjøkanten eller på bakketopper – med enklere regler for bygging og ikke minst lavere priser, sier Ola Borten Moe med kommentarer til regjeringens løfter og resultater: – Frp bar til torgs løsninger som ikke kunne gjennomføres. Er dette ærlig kommunikasjon overfor velgerne og folket?  

40 – 45.000 mennesker har sitt levebrød knyttet til norsk landbruk. Regjeringen skaper tvil om alle grunnpilarer i landbruket, en av Norges viktigste næringer. Det er inspirerende å se hvordan folk har stått på i de brannene som herjet. Samfunnet i Norge er bygd nedenfra.

Sp er i opposisjon. Vi tapte valget sammen med SV og Ap. Nå er tida inne første og fremst for å definere eget prosjekt. Det skjer gjennom åpen debatt og nye idéer. Vi må bevare det gode forholdet til SV og Ap som har hjulpet oss til å få gjennomslag for mye politikk. Vi har en felles historisk forståelse med de andre sentrumspartiene for at samfunnet bygges nedenfra.

Hvordan blir det ved Stortingsvalget i 2017? Det er umulig å svare på i dag. Vi vet lite om 2017. Hvordan blir utviklingen med fortsatt tilbakegang for Frp? Dette er tema på vårt landsmøte i 2017. Nå følger nominasjoner til kommune- og fylkestingsvalg neste år. Sp skal bli enda bedre representert.

Takk for oppmerksomheten!
 

Les forrige sak:
||
Lokalt brannvesen er avgjørende ved kriser

En viktig politisk debatt følger i kjølvannet av brannene og utfordringene […]

Close