-2 °C Stjørdal, NO
15/10/2019

Investerer i ladere for elbiler

Sameie legger til rette for elbilladere

Beboere fra sameiet Stokkanveien 20 som nå har investert i ladere for elektriske biler. Fra venstre: Terje Eriksen, Inger-Lise Lillefloth, Sigmund Husby, Ragnhild Krogstad, styrets leder Asbjørn Brenne, Jorun Klevan og Eli V. Brenne. Til høyre prosjektlederne Øyvind Husby og Anders Bashev fra NTE. Beboere fra sameiet Stokkanveien 20 som nå har investert i ladere for elektriske biler. Fra venstre: Terje Eriksen, Inger-Lise Lillefloth, Sigmund Husby, Ragnhild Krogstad, styrets leder Asbjørn Brenne, Jorun Klevan og Eli V. Brenne. Til høyre prosjektlederne Øyvind Husby og Anders Bashev fra NTE.

Fra januar 2018 kan en seksjonseier som disponerer parkeringsplass kreve å få anlegge ladeplass for elbil. Regelen har nå boligkomplekset Stokkanveien 20 tatt konsekvensen av.

Ladepunkter for elbiler er noe ethvert sameie må forholde seg til. Det kan da være formålstjeneslig å hente inn både kompetanse og prisforslag fra leverandører. Sameiet bør tidlig legge en plan for lading av elbiler.

Åtte ladere på plass

Beboere i Stokkanveien 20 på Stjørdal har nå tatt konsekvensen av et økende behov. Åtte huseiere har i første omgang valgt å investere i ladere for elektrisk drift av privatbil. Asbjørn Brenne er styreleder i Stokkanveien 20. Han forteller at da behovene meldte seg for tilkobling til lading, ble leverandører kontaktet for å innhente pris og rådgivning.

– Vi utredet denne saken i møte med beboerne. Etter som vi jo også ønsker en kontroll med mengde strøm som benyttes, ble vi enige om å tilrettelegge slik at den som ønsket lader skulle få tilgang. Vi tok kontakt med NTE med ønske om dynamiske ladere som fordeler strømforbruk rettferdig, forklarer sameiets styreleder Asbjørn Brenne.

Kapasitet til 31 ladere i kjeller

Åtte monterte ladere fordelt på to strømkurser kan nå benyttes ved bruk av RFID-brikker eller kode som på forhånd er lagt inn i hvert ledepunkt. Forbruket knyttes til bruker og registreres i borettslagets regnskapstall.

Prosjektledere fra NTE Anders Bashev og Øyvind Husby, merker generelt stor interesse fra borettslag og sameier som ønsker montert ladere til drift av privatbil.

Coop Storlien artikkelnivå

– Vi har en parallell leveranse til Husby Borettslag og Terrassehusene. Der vil vi etter hvert levere ladere til 212 plasser inkludert gjesteparkering. Husby Borettslag er det største i omfang i gamle Nord-Trøndelag. Her i Stokkanveien 20 ser det ut som løsningen er blitt godt mottatt av beboerne, sier Øyvind Husby.

Ledepunktene merkes med klistremerker som gir bruker av punktet informasjon.
Ledepunktene merkes med klistremerker som gir bruker av punktet informasjon.

Forbruket som knyttes til bruker belastes en gang i måneden. Kostnad lader belastes andelseier. Infrastruktur utgjør rundt 15 prosent av investeringene.

Verdistigning på boligen

Med ferdig monterte el-ladere i garasjen, stiger i følge eiendomsmeglerbransjen boligen i verdi. Hvor mange prosent er vanskelig å anslå, men kjøper vil kunne legge vekt på tilgang på lader ved en eventuell budrunde på en bolig.

– Vi i NTE som arbeider med ladepunkter merker stor interesse for disse løsningene om dagen. På kort tid har åtte beboere i dette sameiet bestemt seg for å investere i ladere. Det er borettslaget eller sameiet selv som bestemmer prisen på kw-strømleveranse, slik kan totalkostnadene reduseres eller fordeles av eierne selv, avslutter prosjektlederne Øyvind Husby og Anders Bashev fra NTE.

Styreleder i Stokkanveien 20, Asbjørn Brenne tror flere vil koble seg på med ladere i deres sameie etter hvert som behovene øker. 

Les forrige sak:
Lars Mæhre (74) hans datter Hilde Røkke (48) og den kommende gartnerstudent Marthe Holmen (24) har plantene snart klare for utsalg hos Sandberg Gartneri sammen med Guri Ro som ikke er med på bildet.
Åpner blomsterutsalget etter påske

- Vi opplever at sorten pelargonium har fått sin store renessanse

Close