2 °C Stjørdal, NO
17/11/2019

Inviterer alle til å høre om våre nye veier

Stjørdal Høyre arrangerer åpent orienteringsmøte om lokale veiprosjekter

Leder i Stjørdal Høyre, Rune Larsen, inviterer til et stort orienteringsmøte om veiprosjekter som kommer i denne regionen de kommende årene. Det åpne møtet finner sted i Vektersalen i Kimen kulturhus torsdag kveld. Leder i Stjørdal Høyre, Rune Larsen, inviterer til et stort orienteringsmøte om veiprosjekter som kommer i denne regionen de kommende årene. Det åpne møtet finner sted i Vektersalen i Kimen kulturhus torsdag kveld.

Stjørdal Høyre arrangerer et åpent orienteringsmøte om bygging av nye E6-parseller og andre regionale veiprosjekter. Vektersalen i Kimen blir arena for de kommende veivalg torsdag 1. november.

Det er betydelige prosjekter på gang med veier som skal bygges og realiseres på aksen Melhus-Åsen de kommende årene. For parsellen Kvithammar-Åsen med to tunnelløp gjennom Forbordsfjellet, kan det bli byggestart allerede i juni 2019. Det er allerede klart etter anbudsrunde at et spansk veibyggerfirma skal bygge parsellen Kvithammar-Åsen.

Åpent møte i Kimen

Mer om ny E6 og andre regionale veiprosjekter vil det bli orientert om i Vektersalen. Leder i Stjørdal Høyre, Rune Larsen, ønsker velkommen til en innholdsrik kveld med tema nye veier.

– Vi har valgt å holde et åpent møte for alle med interesse for kommende veiprosjekter. Totalt skal det brukes flere milliarder kroner på parsellen fra Trondheim til Værnes og videre til Åsen. Betydelige steinmasser skal ut av det som blir Trøndelags lengste tunneler på nær åtte kilometer frem til Åsen fra Skatval sør, sier Rune Larsen.

Klokken 18.00 denne torsdagen har Larsen åpne dører med varm kaffe stående klar i Vektersalen når Nye Veiers fire representanter orienterer. Direktør Johan Arnt Vatnan og prosjektleder Jørund Gullikstad vil fortelle om fremdriften til Nye Veier. Fra fylkeskommunen orienterer spesialrådgiver Sidsel Bryne trolig også om FV 705 med sine kommende oppgraderinger, og om reguleringsarbeid med gang- og sykkelvei fra Bjørgmyran til Frigården.

Firefelts vei med 110 kilometer i timen

Nye E6 fra Kvithammer mot Åsen får firefelts vei og adskilte tunneler med fartsgrense 110 kilometer i timen. Parsellen Trondheim-Værnes er også under regulering med kommende behandling og vedtak i berørte kommunestyrer. Detaljplanen her legger også opp til 110 km/t. Steinmasser fra tunnelbygging er foreslått blant annet deponert i Langstein. Fra Statens vegvesen kommer sjefingeniør Joar Nordtug for å orientere. Trolig vil han også si noe om E14 og krav om gang- og sykkelvei.

Hegra Spbank-Stilling

– Vi får en mer detaljert gjennomgang med kart og tall, tidsbruk og oppstartdatoer på det kommende møtet i Kimen, sier Rune Larsen. Til daglig flyr han passasjerfly for SAS, og når han ikke er i lufta er han aktiv leder i Stjørdal Høyre. Larsen er genuint opptatt av veiene forbi vår egen kommune.

– Velkommen førstkommende torsdag klokken 18.00 i Kimen på et meget interessant veimøte, avslutter Rune Larsen.

Les forrige sak:
Lokalpolitiker Anne Marken mener det er på høy tid med et polutsalg i Meråker.
Vil ha mer mas om «ordentlig» pol

200 sorter er for lite for meråkerbyggene

Close