-2 °C Stjørdal, NO
15/10/2019

Inviterer til folkemøte

Vil skape et triveligere sentrum

John Arve Forbord og Rose Vinge fra Skatval Arbeiderlag inviterer til folkemøte på Skatval med tema «Hvordan ønsker vi vårt sentrum». Møtet blir holdt på Framnes onsdag 30.januar. John Arve Forbord og Rose Vinge fra Skatval Arbeiderlag inviterer til folkemøte på Skatval med tema «Hvordan ønsker vi vårt sentrum». Møtet blir holdt på Framnes onsdag 30.januar.

Skatval sentrumskjerne får nå sin nye butikk Coop Extra, men sentrum har potensiale for flere forbedringer mener Arbeiderlaget på Skatval. Nå kaller de inn til et folkemøte som skal belyse behovene for oppgraderinger og forbedringer.

Det tidligere bygdeutviklingslaget er avviklet, men med ny butikk våkner igjen interessen for å se mulighetene i sentrum på Skatval med både bedre og tryggere ferdsel og forskjønning. Rose Vinge og John Arve Forbord fra Skatval Arbeiderlag tar nå initiativ til møtet på Framnes.

– Vi inviterer lag, organisasjoner, bedrifter og private til en prat om hvordan sentrum kan utformes videre i årene fremover. Målet er jo for oss alle å skape omgivelser som er trivelige og kan bli mer bruksvennlige for alle som bor og ferdes i sentrum, sier Vinge og Forbord.

– Hvilke behov ser dere at Skatval sentrum har på kort sikt?

– Det kan være individuelle oppfatninger derfor vil vi arrangere folkemøte som gir oss tilbakemeldinger. Hvordan kan vi sammen bidra til forbedringer? Bør det anlegges en miljøgate, er sikkerhet ivaretatt ved kryssing av veier? Eksempelvis mangler det gangfelt fra Landbrukslaget over mot skolen og bosenteret. Vi kjenner til flere trafikkfeller og det er manglende eller svak belysning flere steder. Et enkelt og konkret tiltak er utplassering av benker fra bosenteret mot idrettsanlegget på Framnes for å legge til rette for godt voksne. Nå vet vi at Coop Extra opparbeider en ny kaffekrok i butikken. Dette er et fint og ønsket tiltak.

– Det bor mange mennesker i boligfelt og landlig spredt rundt sentrum. Andre behov?

Stokk, Stubb og Flis nett

– Det er stor sannsynlighet for at leiligheter burde vært regulert inn for bygging sentralt. Renseanlegget på SARA ytterst på Sutterøy vil nå kobles mot Krøkesberget og Voldsdalen. Dette betyr bedre kapasitet for nye boliger på Skatval. Vi vet at Fasteraune-åkeren kan være aktuell tomt sentrumsnært. Kunne vi i 1.etasje på jordet fått noe næring med frisør og apotek, spør John Arve Forbord og Rose Vinge.

Mulighetene for forslag er mange under folkemøtet der også representanter for kommunen vil delta. De to fra Arbeiderlaget sier det handler om bolyst og forskjønnelse av sentrum. Møtet arrangeres onsdag 30.januar i klubbhuset på Framnes klokken 19.00. Nye stoler og bord står da og venter på kreativ deltakelse på Skatval.

Hovedveien forbi Skatval sentrum er i dag ikke en forkjørsvei. I krysset ved jernbaneovergangen har det vært flere ulykker i krysset. Nå ser det ut til at endringer kommer og skilting blir igangsatt.

– Det blir forkjørsvei på hovedveien. Da vil biler ned Åsveien og andre boligfelt møte på en annen trafikkhverdag. Det har skjedd mye positivt i sentrum på Skatval, det skal vi også ha med oss når vi arrangerer dette møtet. Fint er det at Skatval Handelslag allerede har gitt tilsagn om penger til nødvendige tiltak. Her skal det også ligge noen kroner fra tiden med bygdeutviklingslaget, sier Rose Vinge som har mange erfaringer fra tidligere aktivt arbeid for forskjønnelse av Skatval sentrum.

 

Les forrige sak:
"Know Hows" med Carte Blanche kommer til Kimen i mars.
Dans fra øverste hylle til Kimen

Carte Blanche med rykende fersk forestilling

Close