21 °C Stjørdal, NO
19/07/2019

Inviterer til møte om hørselstap

Stjørdal og Meråker Hørselslag arrangerer åpent medlemsmøte med foredrag

Monika Rønsåsbjørg og Mona Larsen er styremedlemmer i Hørselshemmedes Landsforbund Stjørdal og Meråker. Nå inviterer styret i HLF lokalt til åpent medlemsmøte med tema «Konsekvenser ved hørselstap». Foredragsholder på Aktivitetssenteret er Mette Perly Uthus. Monika Rønsåsbjørg og Mona Larsen er styremedlemmer i Hørselshemmedes Landsforbund Stjørdal og Meråker. Nå inviterer styret i HLF lokalt til åpent medlemsmøte med tema «Konsekvenser ved hørselstap». Foredragsholder på Aktivitetssenteret er Mette Perly Uthus.

Stjørdal og Meråker hørselslag arrangerer et åpent medlemsmøte med foredragsholder Mette Perly Uthus. Kvelden med tema «Konsekvenser ved hørselstap» legges til Aktivitetssenteret på Stjørdal onsdag 31. oktober.

Antallet personer med svekket hørsel er økende i Norge. Årsakene er sammensatte, men spesielt blant barn og ungdom spiller til dels høy musikk med eller uten propper i ørene. På sikt kan for høy støybelastning bidra til å svekke hørselen. Personer i alle aldre kan oppleve nedsatt hørsel, og to av mange som har opplevd utfordringer med nedsatt hørsel er styremedlemmene hos Hørselshemmedes Landsforbund lokalt, Mona Larsen og Monika Rønsåsbjørg.

Egne erfaringer med redusert hørsel

– Vi ønsker å gjøre kjent at det finnes likepersoner som det kan være fint å kommunisere med på området redusert hørsel, eller hørselskade. Redusert hørsel kan resultere i utfordringer i hverdagen for mange, sier Mona og Monika. De to fra lokallaget har selv opplevd det. Nå ønsker de at nærpersoner til den som er berørt og hørselssvekkede, tar turen til medlemsmøtet onsdag 31. oktober klokken 18.00 på Aktivitetssenteret i Stjørdal sentrum.

Ønsker å forebygge svekket hørsel

Med et økende antall personer som opplever svekket hørsel, synes Monika og Mona at flere burde lagt vekt på mer forebyggende arbeid. De to er bekymret for spesielt barn og unges bruk av musikk, TV og spill med høyt lydnivå. Daglig oppleves i tillegg støy og bråk fra trafikk og lyder i nærmiljøet.

– Vi har organisert lokallaget i Stjørdal og Meråker med også en yrkesaktiv gruppe. Det er flere i yrkesaktiv alder med svekket hørsel som møter utfordringer. Vi er spesielt opptatt at nærpersoner øker sin kompetanse, slik at de får en bedre forståelse av hvordan det oppleves å ha svekket hørsel. Dette vil vår foredragsholder snakke om på møtet, sier Mona og Monika.

Mette Perly Uthus er psykolog og har tilegnet seg kompetanse på området hørselstap. Onsdag 31. oktober vil hun sette fokus på konsekvensene ved å oppleve redusert hørsel.

Ren Røros Lesmer mobil

Les forrige sak:
HEKTISK ØVING: Det øves og det terpes, for det nærmer seg avgang for årets Hommelvikrevy «På perrongen».
Revygjeng er klar for avgang

Det øves og terpes før premieren på forestillingen «På perrongen»

Close