5 °C Stjørdal, NO
19/03/2019

Ja til hoppbakke på Haraldreina

|| På denne lille kollen ønsker Haraldreina skole i samarbeid med Nybrott å bygge en K4 hoppbakke.||

– Jeg synes vi skal tenke på barneperspektivet når vi skal vurdere klagen over plassering av en K4 hoppbakke ved Haraldreina skole, sa May Britt Sørmo Ervik (A) da hun innledet debatten i klagesaken.

 

– Det er viktig med flere tilbud på en skole. Dette er tilbud som også kan være viktig i fritida. Skal vi ta hensyn til barn eller voksne? Rektor på Haraldreina skole sa at det vil være vanskelig å flytte bakken til et annet sted på skolen. Det er lett å se at en annen løsning lett kan føre til konflikter med aktiviteten i ballbingen. Jeg synes vi skal avslå klagen og stille oss positiv til Nybrott som vil bygge en hoppbakke her, sier Sørmo Ervik.

Coop Storlien artikkelnivå

– Det var veldig nyttig med et besøk. Kunne det være mulig å flytte bakken? For skolen sin del så jeg ingen andre alternativ. Det blir mer konflikt av  å kjøre skiløperne rett inn på kunstgressbanen. Jeg fant ingen andre gode steder å legge hoppbakken, sier KrFs Annette Jensen.

– Solforhold kan ikke være avgjørende. Det handler om støy og innsyn. Men hva må du påregne i nærheten av en skole? Jeg foreslår at vi avslår klagen og oversender saken til fylkesmannen for endelig avgjørelse, sier Per Moen (Ap)

– Det at bakken skal skygge så mye for kan jeg ikke se. Du må regne med litt barnebråk når du bor ved siden av en skole. Jeg vil beklage dersom skolen og Nybrott ikke får realisert denne K4 hoppbakken, sier barnetalsperson Kari Christensen.

Komite plan vedtok enstemmig forslaget som Per Moen satte fram. Komite plan ønsker at skolen og Nybrott skal få realisere denne bakken til beste for elevene. Nå er det fylkesmannen som avgjør.

Les forrige sak:
||
Bygger om bensinstasjon

Circle K i Stjørdal er blant de første bensinstasjonene i kjeden […]

Close