17 °C Stjørdal, NO
22/09/2021

Header-Bingo-uten dato
Spar Hegra uke 38

– Ja, vi er bekymret for ungdomsmiljøet

– Ungdommer i 11-12-årsalderen finner tilhørighet i miljøer der de ruser seg og utfører kriminelle handlinger

SOLID FAKTAGRUNNLAG: De er bekymret, men er fornøyd med at kartleggingen som er gjort gir et faglig grunnlag for å gjøre tiltak i ungdomsmiljøet i Stjørdal. Fremst står enhetsleder Sissel Overvik Holmberg (t.v.) og rådmann Anne Kathrine Slungård. Bak fra venstre: Mari Frydenlund i Ungdomskontakten, Bård Foss By i oppfølgingstjenesten, assisterende rektor Cristina Loennechen ved Stokkan ungdomsskole og Inger Lise Leite fra KoRus.

Ungdommer ned i 11-12-årsalderen ruser seg og finner tilhørigheten de savner i tøffe rusmiljø. En fersk kartlegging konkluderer med at ungdomsmiljøet i Stjørdal er bekymringsfullt.

Erfaringer fra de siste årene tyder på at ungdomsmiljøet i Stjørdal har blitt tøffere og tøffere.

– Flere barn og ungdommer har funnet tilhørighet i miljø med økt rusmisbruk. Bruken av rusmidler har blitt tyngre og mer ukritisk, og ungdommene er yngre når de prøver narkotika for første gang, sier Sissel Overvik Holmberg.

Hun leder kommunens enhet for barn og ungdom, og har også ledet arbeidet med å kartlegge ungdomsmiljøet i Stjørdal. Nå har hun og prosjektgruppen en rykende fersk rapport klar som bekrefter frykten for et stadig tøffere ungdomsmiljø.

Mange faller utenfor

Ved å bruke en metode som heter HKH-metoden har prosjektgruppen dokumentert og fått bekreftet sine bekymringer. HKH står for øvrig for hurtig kartlegging og handling, og er en metode utviklet av Verdens helseorganisasjon. For å få svarene de ville ha og finne veien videre har prosjektgruppen hatt mange møter med ulike informanter, flere intervjuer med fokusgrupper, og ungdomsmøter. Summen av dette understøtter den bekymringen de hadde da arbeidet ble igangsatt.

– Utenforskap er en stor utfordring. Ungdommer faller utenfor felleskapet og finner tilhørighet i miljøer som er nært knyttet til kriminelle handlinger. Ungdomskontakten observerer at barn og unge med samme type problematikk finner hverandre, og at dette kan være uavhengig av alder, sier Mari Frydenlund som er koordinator ved Ungdomskontakten i Stjørdal kommune.

Mye narkotika på fester

I rapporten pekes det på at ungdommer helt ned i 11-12-årsalderen finner tilhørighet i miljøer der de ruser seg og utfører kriminelle handlinger.

– Det er stadig yngre som prøver og bruker narkotika, og dette er lett tilgjengelig i miljøet. Ungdommene har blitt mer grenseløse og ukritiske i narkotikabruken, sier Sissel Overvik Holmberg.

I rapporten tegnes det et bilde av en tøff festkultur der det er mye bruk av narkotika, både ved private og offentlige fester.

– Både ungdom og voksne som er intervjuet har inntrykk av at det er cannabis og MDMA som er mest brukt blant ungdom i Stjørdal. Flere har inntrykk av at enkelte ungdommer er ukritiske i bruken og at terskelen er lav for å bruke narkotika. Enkelte ungdommer bruker det som er tilgjengelig og det som er hipt. Det blir uttalt fra en av våre nøkkelinformanter at Stjørdal er en «narkoby», står det i oppsummeringen.

Fraværende foreldre

I tillegg til utenforskap og økende rusmisbruk, er de som jobber tett med Stjørdals-ungdommene bekymret for fraværende foreldre.

– Aldri har foreldre vært mer involvert i barnas aktiviteter enn nå. Likevel er vi bekymret for at foreldre ikke er nok tilstede for barna sine. Dette er ekstra sårbart for barn og unge som strever. Dermed får ikke foreldrene tilstrekkelig oversikt og kunnskap over hva deres barn og unge foretar seg. Foreldre kan selv streve med egen psykisk helse, dårlig økonomi og få ressurser, sier Mari Frydenlund.

Prosjektgruppen som står bak kartleggingen av ungdomsmiljøet har bestått av enhetsleder Sissel Overvik Holmberg, Kari Christensen fra enhet barn og ungdom, Bård Foss By fra oppfølgingstjenesten, Cristina Loennechen fra Stokkan ungdomsskole og Mari Frydenlund fra Ungdomskontakten. Veiledere i prosessen har vært stjørdalingene Inger Lise Leite og Stein Arve Strand fra Kompetansesenter Rus Midt-Norge (KoRus).

Les forrige sak:
Nå blir det ekstraforestilling

Harm og Hegseth solgte ut på rekordtid - nå dobler de

Close