5 °C Stjørdal, NO
26/05/2019

JBV usikre på Hell

Raymond Siiri fra Jernbaneverket presenterte de ulike lokaliseringsalternativene på Stjørdal Næringsforum sitt frokostmøte tirsdag.

Jernbaneverket har sin konseptutvalgutredning (KVU) klar til høring i slutten av denne måneden. Kommuner, fylkeskommuner og andre høringsparter kan da ytre sitt syn på lokalisering for bane, vei og tog i et delt eller samlet logistikknutepunkt.

Raymond Siiri la fram Jernbaneverkets KVU på Stjørdal Næringsforums frokostmøte tirsdag morgen. Et 70-talls tilhørere fikk med seg sist nytt i utredningen av logistikknutepunkt. Tidligere har Trondheim Interkommunale Havn (Trondheim Havn) pekt på Hell som lokaliseringspunkt for en samlet godshåndtering. Siiri presenterte flere delte løsninger og pekte på mulige samlokaliseringspunkter knyttet til sjø. Det er Jernbaneverket, Statens vegvesen og Kystverket sammen som utreder mulighetene for en samlet godshåndtering.

– Vi har valgt å foreslå både delte og integrerte løsninger. Vi ser også på de beste lokaliseringssteder etter ulike kriterier, der Trolla, Midtsand, Torgård, Brattøra, Søberg, Muruvik og Hell er med i rangeringene, sa Siiri, og hadde utelukket Være-alternativet på grunn av miljøhensyn. Det er også sett på distribusjons- og omlastningskostnader, og her kommer blant annet Hell-Muruvik alternativet dårligere ut. Kostnadene fordeler seg med Midtsand 1,7 mrd. Muruvik 2,3 mrd og Hell 2,1 mrd kroner for fullt utbygd integrerte løsninger med bane, bil, båt. For Hell-Muruvik anslås en banekostnad på 145 millioner kroner. Med en sidetunnel fra Gevingåsen tunnel, vil kostnaden ligge på mellom 200-600 millioner kroner.

Mange hensyn å ta
Lokaliseringsdiskusjonen var bare en av flere viktige momenter Siiri kom inn på under frokostmøtet i SNF. Kanskje minst like viktig er transportørenes holdning til ønsket løsning, enten den blir delt eller integrert. Transportører som ikke vil benytte et logistikknutepunkt så langt nord fra Trondheim som Stjørdal, kan gjøre en logistikketablering her i verste fall overflødig med påfølgende feilinvesteringer. Derfor er disse utredningene i en tidlig fase viktig. Torgård sør for Trondheim ved Klett har i følge Siiri pekt seg ut som en god delt løsning uten havn.  Hell og Muruvik-alternativene scorer høyt på områdene samfunnsutvikling og fleksibilitet i KVUen fra JBV. Nå går utredningen inn i nye høringsfaser, og mange skal si sitt før en ny rapport basert på uttalelsene oversendes Samferdselsdepartementet for ny behandling. Tidsrammen er høring fram til juni-juli. Innspill til NTP høst 2011. Oppstart prosess 2012, trolig med 2-3 alternativ. Inn i NTP 2014-2023. Beslutning i denne perioden.

Les forrige sak:
Tre løpere har gått samtlige 34 utgaver av Almlivola Rundt. Bildet er fra 30. årsjubileet i 2006, og viser Kjell Beitland og Gunbjørn Buan etter premieutdelingen. Oddvar Vigdenes var ikke til stede da bildet ble tatt.
Almlivola Rundt

    Søndag 13. mars arrangerer Forra IL Almlivola Rundt  for […]

Close