1 °C Stjørdal, NO
17/10/2021

XC60
XC90
Header-Bingo-uten dato
XC40

Jensen blir KrF-topp

Har sagt ja til topplassen før kommunevalget

VIL VIDEREFØRE ORDNINGEN: KrFs representant i kommunestyret, Annette Jensen, er tydelig på at hun ønsker å videreføre ordningen med utdeling av bibler til 5. klassingene. Men først må hun få vurdert sin habilitet i saken. VIL VIDEREFØRE ORDNINGEN: KrFs representant i kommunestyret, Annette Jensen, er tydelig på at hun ønsker å videreføre ordningen med utdeling av bibler til 5. klassingene. Men først må hun få vurdert sin habilitet i saken.

– Jeg har blitt spurt om jeg ønsker å stå på 1. plass på valglista til Stjørdal KrF ved kommunevalget neste år og svaret er ja, sier Annette Jensen.

Dermed er det første gang at valgkomiteen i Stjørdal KrF innstiller en kvinne på topp i et kommunevalg. I denne perioden har Annette Jensen hatt en uvanlig hektisk politisk hverdag. Det skyldes at hun sitter både i formannskap og den arbeidskrevende plankomiteen. Derfor blir det mange forberedelser og møter. I tillegg kommer kommunestyret.

– Men jeg synes det er spennende og går gjerne løs på en ny periode, sier Annette Jensen som kan se tilbake på to perioder i kommunestyret. I begge periodene har hun sittet både i formannskap og i en komite.

– Jeg startet som vararepresentant i komite levekår i perioden 2007-2011 og fikk fast plass etter to år. I den komiteen høstet jeg noen nyttige erfaringer for mitt videre politiske virke.

– Stjørdal KrF har fått god politisk uttelling sett i forhold til oppslutningen?

– Ja, det har vi. Vi kan nå se tilbake på et fast politisk samarbeid blant fem partier helt siden valget i 1999. Det var den gang Johan Arnt Elverum (Sp) startet på sine nesten 14 år som ordfører. Det har vært grunnleggende i samarbeidet at alle partier skal være representert på alle nivå. Det er vi i Stjørdal KrF veldig glade for. På den måten har vi fått politisk innflytelse.

– Hva særpreger Stjørdal KrF i 2018?

– Det er en litt spesiell politisk hverdag at kun én person utgjør hele gruppa i kommunestyret. Jeg satte pris på å ha selskap i forrige periode og håper den situasjonen vil oppstå på nytt etter valget neste år. Jeg har hatt god støtte fra våre aktive medlemmer i komite levekår og komite kultur, næring og miljø. Stjørdal KrF har en programkomite som vil gi partiet et godt valgprogram. Det skal vi presentere for velgerne når den tid kommer. Vi er opptatt av familie og menneskeverd, og i den kommunale hverdag må vi hegne om budsjettdisiplin. Det kan kreve strenge prioriteringer, men det er ingen veg utenom når vi vil finne gode løsninger, sier Jensen som snakker varmt om innsatsen i skoler og barnehager.

– For det er denne budsjettdisiplinen som gir oss politisk handlingsrom. Jeg er veldig glad for at Stjørdal kommune ved siste budsjettbehandling kunne ta en så offensiv rolle i forhold til lokale idrettsanlegg. Det ble også i budsjettet tilført midler for å styrke voksentettheten i skole og barnehage. Det er også viktig for Stjørdal KrF, sier Annettte Jensen som vil snakke mer om konkret politikk når programmet blir presentert.

– Samtidig er vi glade for at planene om et nytt helsehus er kommet så langt. Det er et spennende tiltak som åpner store muligheter for faglig utvikling og bedre og mer samordnede helsetjenester til alle innbyggerne i Stjørdal. Det er hyggelig med nye tilbud, men samtidig handler hverdagen om å ta vare på alle de tjenestene som Stjørdal kommune yter hver dag 24/7, avslutter Annette Jensen som presiserer at nominasjonsmøtet er helt suverent med tanke på listeplassering.

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Fortkjøring ved skole

Politiet holder oppsikt med skoletrafikken

Close