13 °C Stjørdal, NO
07/07/2020

Administrasjonssekretær

Nettside IL Nybrott

IL Nybrott ønsker å engasjere en person i ca. 10% stilling for å ivareta klubbens pålagte og ønskelige administrative oppgaver. I en startfase kan stillingsandelen muligens avtales noe høyere i en periode.
IL NYBROTT

Administrasjonssekretær

 
Stillingsbeskrivelse:
Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:
• Kontroll på medlemsregister og politiattester
• Være oppdatert på lover og regler fra NIF,
  og forbund. Påse at klubbens vedtekter er
  oppdatert og blir håndhevet.
• WEB ansvarlig, tilrettelegge systemer som gir
  god informasjonsflyt, det gjelder både internt
  og eksternt.
• Sikre god saksbehandling ved tilskuddsforvaltning
• Kontroll av løpende avtaler og kontrakter
• Økonomistyring og føre regnskap for klubben
• Bistå klubben med gode og riktige sponsor-
  avtaler og oppfølging av disse.
• Være en kontinuitetsbærer i klubben, delta på
  klubbens hovedstyremøter.
• Rapporter til klubbens valgte leder
Egenskaper:
• Selvstendig og strukturert
• God samarbeidsevne
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
• God IT/Web kompetanse
• Erfaring fra frivillig organisasjon er en fordel
• Kunne jobbe noe på dagtid.
• Kompetanse innenfor regnskap og økonomi styring
Lønn etter avtale.
Nærmere opplysninger om stillingen kan stilles styrets leder, Hans Hogstad på tlf. 90156770.
Søknad med CV sendes til: 
IL Nybrott  postboks 72 7501 Stjørdal, eller mail: hans.hogstad@ntebb.no
Søknadsfrist:  10. juli.

 

To apply for this job please visit ntebb.no.