11 °C Stjørdal, NO
27/06/2019

Justisministeren hos hjelpekorpset

 

–         Med dette besøket fikk jeg se og høre hvilken rolle hjelpekorpset har som en frivillig part i redningstjenesten, hvordan de vurderer beredskapssituasjonen og samarbeider med Avinor på Værnes samt hvilke muligheter og utfordringer de har i framtiden. Det er spesielt viktig å se at nødetatene og frivillige organisasjoner gjennom samarbeid kan spille hverandre gode, og jeg har fått et inntrykk av at dette er noe Stjørdal Røde Kors Hjelpekorps har lyktes meget godt med, skrøt Faremo etter det korte, men innholdsrike besøket på Stjørdal.

 

Bedre samarbeid og viktigere rolle i redningstjenesten

De frivillige i hjelpekorpset tok justisministeren med på en liten visitt rundt om i lokalene, før en grundig PowerPoint-presentasjon ga ytterligere innblikk i hva hjelpekorpset står for. Gjennom et stadig tettere samarbeid med blant annet politiet har Røde Kors fått en viktig rolle som et rådgivende organ i redningstjenesten, og dette har også økt hjelpekorpsets betydning.

 

Coop Storlien artikkelnivå

–         Politiet skal ha skryt for å ha blitt flinkere til å delegere, og i større grad enn før blir vi tatt med på råd. Alle aktørene i redningstjenesten utnytter hverandres styrker, og gjennom dette samarbeidet har vi større mulighet til å hjelpe de som har behov for det. Kompetansen er spisset og utstyret er oppgradert, og Røde Kors Hjelpekorps har satt seg som mål å være den foretrukne samarbeidspartneren innen frivillig redningstjeneste, forteller Kjersti Løvik i Stjørdal Røde Kors.

 

Løvik sier videre at hjelpekorpset har blitt hørt i saken om å få tilgang til å øve med snøscooter, og at dette vil ha stor betydning når det gjelder å redde flere liv. I tillegg er hjelpekorpset stolte over det vellykkede samarbeidet med Avinor på Værnes. Sammen med andre aktører som f. eks. Redningsselskapet, Trøndelag brann- og redningstjeneste, Norsk luftambulanse og Stjørdal brann- og redningstjeneste har hjelpekorpset fullskalaøvelser på ettermiddag- og kveldstid.

 

–         I havariplanen utkalles Stjørdal Røde Kors Hjelpekorps nå samtidig med nødetatene, og dette viser at vi er blitt en ressurs for nødetatene. Vi er en av få nødetater som har utstyr til redning utenfor vei, og det jobbes kontinuerlig med å oppgradere dette, påpeker Løvik.

 

Et hjelpekorps i våre hjerter

Til tross for en positiv trend er det også utfordringer for hjelpekorpset, og et av de viktigste punktene videre er å fortsette å sørge for at medlemmene får fri med lønn til å kunne delta på redningsaksjoner. I tillegg ønsker hjelpekorpset at de profesjonelle aktørene i redningstjenesten i større grad skal ha mulighet til å kunne bli med på kvelds- og helgetreninger.

 

–         Frivilligheten er selve ryggraden i redningstjenesten, og politiet er helt avhengig av organiserte frivillige som kan gå ut og hjelpe til. Det er en stor utfordring å få private bedrifter til å heller se det som en enorm ressurs å «leie» ut en av sine ansatte til hjelpekorpset, i stedet for at det skal skape problemer med å hente inn en vikar, sier Løvik.

 

Videre vil hjelpekorpset også arbeide for å samlokalisere utstyret, øke kompetansen på førstehjelp og øke tilgangen på kvalifisert personell. Med seg på veien får de rosende ord fra justisminister Faremo.

 

–         Hjelpekorpsene har en stor plass i våre hjerter. Den frivillige innsatsen dere legger ned er uvurderlig, og jeg ønsker dere all mulig lykke til videre!

 

 

Les forrige sak:
|
Det mangfoldige museum

For Martin Friberg har kulturhistorie og samlehobby blitt til livsstil og […]

Close