4 °C Stjørdal, NO
19/10/2021

Spar Hegra uke 42
XC60
Header-Bingo-med dato
XC90
XC40

Kampvotering om jordvern

Et av forslagene ble enstemmig vedtatt

Rolf Charles Berg (f.v) og Morten Harper. (Foto: Arkiv)

Morten Harper (SV) foreslo vedtak om jordvern. Rolf Charles Berg (Sp) foreslo annen ordlyd, og vant enstemmig kampvoteringen.

Det var i en interpellasjon i kommunestyret i Stjørdal den 25. mars Morten Harper tok opp jordvern.

Her foreslo han følgende:
«Kommunestyret ønsker å styrke jordvernet. I reguleringsplaner eller annen nedbygging av dyrket mark skal kommunen sørge for alternativ lokalisering utredet».

Rolf Charles Berg (SP) foreslo:

«Stjørdal Kommune er opptatt av sterkt jordvern. Ved å fortette i sentrum og etterstrebe nybygg utenom dyrket mark skal jordvernet styrkes. I saker om nedbygging av matjord skal jordvernhensynet vektlegges tungt. Dette vil bli vurdert og tatt inn ved pågående rullering av kommuneplanens arealdel».

Morten Harper sitt forslag fikk tre stemmer. Rolf Charles Berg sitt ble så enstemmig vedtatt.

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto: Marianne Flekstad Johnsen)
Glatt føre førte til frontkollisjon

En av førerne erkjenner at hun var uoppmerksom

Close