-7 °C Stjørdal, NO
05/12/2021

Kampvotering om kjøp av Sulåmoen

NÅ ELLER ALDRI: Jon Petter Hernes og hans selskap Hernes AS ønsker å benytte tunnelmassene fra Forbordsfjellet til å utvikle Langstein Havn. Dette bildet er tatt ved en tidligere anledning på det aktuelle området. (Arkivfoto: Kjell Arnfinn Aune) Jon Petter Hernes har søkt om konsesjon for å kjøpe Sulåmoen ved innsjøen Feren. (Arkivfoto)

Det ble kampvotering og intern partiuenighet i utviklingskomiteen i Meråker om Jon Petter Hernes sin konsesjon for å kjøpe Sulåmoen. Flertallet på fire innstilte til kommunestyret å gi konsesjon uten personlig boplikt.

Det var  representanter for Ap, Sp, MTB og SV som utgjorde flertallet, og tre fra Ap, FrP og Sp mindretallet under avstemningen.

Kommunestyret skal avgjøre konsesjonssøknaden om å kjøpe fjellgården ved innsjøen Feren for 4 millioner.

Da komiteen behandlet saken foreslo leder Lars Peder Brekken (Ap) konsesjon med vilkår at eiendommen blir brukt som helårsbolig i den tiden Jon Petter Hernes eier den, enten ved personlig eller upersonlig boplikt.

Dette forslaget fikk flertall ved avstemningen.

Foreslo nei

Representanten Guri Løseth Kaasa (Sp) foreslo:

«Jon Petter Hernes gis ikke konsesjon for erverv av eiendommen Sulåmo gnr/bnr. 45/4 og 11 og gnr/bnr. 14/4 i Meråker, til en kjøpesum kr 4.000.000.

Hensynet bak personlig boplikt er blant annet ønsket om å unngå kapitalplassering og spekulasjon i landbrukseiendommer.

Jon Petter Hernes har gjennom sin søknad om konsesjon gitt klart uttrykk for at han ikke har til hensikt å bosette seg på Sulåmo.»

Kampvotering

Det ble kampvotering mellom de to forslagene. Det ble flertall med fire stemmer for Lars Peder Brekken sitt forslag. Han, Stefan Sagen(MTB), Trond Erik Reitås(SP) og Monika Letnes(SV) stemte for .

De som stemte for Guri Løseth Kaasa sitt forslag var hun, Ellen Olaug Hetland Ljung (Ap) og Heidi Halvorsen (FRP).

Kommunestyret i Meråker skal avgjøre konsesjonssøknaden. Neste møte er planlagt 25 oktober.

Les forrige sak:
Var nektet adgang til kulturhuset – dro likevel

Close