2 °C Stjørdal, NO
18/02/2019

– Kan ikke vente med Trønderbanen!

||||| Ikke et parti på hell, men oppmøte på Hell før fylkesårsmøtet i Trøndelag Senterparti i Stjørdal.|- Nå må regjeringen levere på Trønderbanen med elektrifisering, sa ledelsen i Senterpartiet.|Garnisonen har 14 enheter i leiren. Det er 330 soldater fra US Marine Corps som øver vinterøvelse i og utenfor leiren. Ordfører Ivar Vigdenes, fra partiledelsen Trygve Slagsvold Vedum og Marit Arnstad lytter sammen med Thomas Iver Hallem.|Oberst Håkon Warø i HV 12 på garnison Værnes orienterte ledelsen i Senterpartiet før fylkesårsmøtet i Stjørdal.||

De kunne tatt toget fra Hell til Værnes, men valgte å kjøre inn porten til garnisonen for å møte oberst og plasskommandant Håkon Warø som orienterte om HV 12 og garnisonen. Først møtte leder og nestleder i Senterpartiet opp sammen med ordfører i Stjørdal Ivar Vigdenes på Hell stasjon. Varaordfører i Malvik og ordføreren i Meråker var også med på Hell stasjon.

Trygve Slagsvold Vedum fikk høre om behovene på Trønderbanen og Nordlandsbanen med kommende oppgraderinger. I likhet med ordføreren i Meråker, Kari Anita Furunes er Ivar Vigdenes i Stjørdal opptatt av at regjeringen nå må levere det som er lovet til Trønderbanen.

– Det er ikke tvil om at en fremtidsrettet kollektiv løsning må få oppgraderinger i form av elektrifisering, sa Ivar Vigdenes, og fikk støtte om sine krav om oppgraderinger med utretting av kurvatur og elektrifisering også langs Meråkerbanen for å ta unna både kommende store arrangement gods- og persontrafikk. Kollektivtilbudet med tog knyttet øst-vest med Sverige og Jämtland bør også løftes høyere på dagsorden. Da med fokus også med potensiale økt antall reisende til og fra Værnes og lufthavn, sier ordfører i Meråker Kari Anita Furunes, og viser til at svenskene har gjennomført sine oppgraderinger på en bane som er ferdig elektrifisert på svensk side til Storlien. Nå med betydelige oppgraderinger på Storlien nord.

Tidligere samferdselsminister og statsråd Marit Arnstad viser til at bevilgningene nå må komme i revidert nasjonalbudsjett i mai, og at toget da går for Trønderbanen sin lovte elektrifisering.

– Slik jeg oppfatter prosjektet nå, må disse bevilgningene komme denne våren med en investeringsbeslutning fra regjeringen. Vi så oppstarten av det som må videreføres på Trønderbanen med den nye togbrua over Stjørdalselva på Hell, sa Arnstad. Thomas Iver Hallem fra Senterpartiet i tidligere Nord-Trøndelag fikk spørsmål om hvorfor fylkesårsmøtet nå legges til Stjørdal med 250 delegater fra hele Trøndelag, totalt 270 deltakende.

– Vi må vel innrømme at Stjørdal ligger strategisk til også for oss i Senterpartiet. Ivar Vigdenes har noen gode kort på hånda med beliggenhet. Vi gleder oss nå til fylkesårsmøtet i nye store Trøndelag, sa Hallem og lot seg sammen med partiledelsen avbilde da togene passerte på Trønderbanen på Hell. Senterpartiet er slett ikke et parti på hell, oppslutning blant velgerne viser vekst og optimisme. Kjernesakene er mange med ivaretakelse av distriktene helt i tråd med partiledelsen sine strategiske valg og kjerneverdier. Ordfører Kari Anita Furunes kjenner utfordringene godt som leder av en mindre kommune øverst i en dal i Trøndelag.

– Jeg tror Meråkerbanen er undervurdert i manges bevissthet. Tenk at du starter på kote null over havet på Hell, reiser langs Stjørdalselva og ser vakker natur i dalen opp til og med Meråker som åpner seg før toget ankommer Storlien på 600 meter over havet. Det er klart vi må markedsføre dette. Vi må få moderne togmateriell som går raskere enn 40 km i timen. Det er ikke noe å vente med å elektrifisere. Regjeringa må på banen bokstavelig talt, sier Furunes og viser til Tour de Trøndelag på ski, kommende OL-samarbeid med Jämtland og mulig VM på ski i 2023. En betydelig transport av personell i årene som kommer kan Meråkerbanen ta kollektivt.  

Værnes i vekst med HV 12

Delegasjonen med partiledelsen i spissen fikk en orientering inne på Værnes garnison. Oberst Håkon Warø delte garnisonens mange aktiviteter gjennom en kort orientering i HV- huset. Først ble det en lunsj i mannskapsmessa der 31 sivile stillinger er tilkommet leiren på bakgrunn av US Marine Corps sin tilstedeværelse. Oberstløytnant, nestkommanderende Egil Haave i HV 12 var også med på orienteringen.

– Det er for oss en glede å bli spurt om en orientering. Vi vil gjerne vise hva vi har på Værnes i dag og forventer av vekst på garnisonen i årene som kommer, sa Warø og nevnte innledningsvis da hans far i ledelsen for Senterpartiet i Malvik og familien fikk besøk av Anne Enger Lahnstein under EU- kampen på 70-tallet. Warø er ikke bare plassjef på garnisonen. Han er ansvarlig for vertsavdelingen HV 12 med rotasjonsstyrker fra US Marine Corps. Plasskommandanten har førstehånds kjennskap til alle bevegelser i og utenfor leiren som berører militære interesser.

– Vi er her for å verne om befolkningen i regionen i fredstid og i krig. HV 12 øver fire dager i året med mannskap på 5 500 mann. Offiser øver 6 dager og Operasjon Rype, vår innsatsstyrke øver 30 dager i året. 47 kommuner i Trøndelag er knytta til vår tjeneste. På garnisonen arbeider 250 ansatte av disse er 75 ansatte i HV 12, sa Warø og orienterte om den kommende store øvelsen i oktober – november 2018, Trident Juncture. Partileder Trygve Slagsvold Vedum spurte om private grunneiere som berøres av øvelsen som genererer 35 000 i styrkene fra flere Nato-land fra Hedmark og Hamar til Steinkjer i nord med hovedtyngde i bevegelser på aksen Røros-Orkdal.

– Ved bevegelse av tropper på privat grunn, benyttes rekvisisjonsloven av 1951. Ved skader skal det erstattes fra Forsvaret. På Værnes antar vi at det vil ankomme personell på ca 10-12 000 disse dagene under Trident Junkture 2018. Garnisonen vil bli en helikopterbase. Ørland får jagerflyene. Vi tar imot mye troppepersonell på Værnes. I dag har vi ca 300 fra US Marine Corps som trenes i vinterøvelse og strid med kulde og snø som ramme. Luftforsvaret skal øke sin aktivitet med skole på Værnes og er i ferd med å legge sine forberedende planer. Neste uke får vi besøk av fellesoperativ sjef i Bodø. Garnisonen har hatt besøk fra det amerikanske senatet, kongressen og den amerikanske forsvarssjefen General Joseph F. Dunford Jr. har besøkt garnisonen. I august skal vi sammen med Det Frivillige Skyttervesen og lokale skytterlag arrangere Landsskytterstevnet i Stjørdal, her har HV 12 Trøndelag en sentral oppgave i gjennomføringen av arrangementet, sa oberst HV 12 Håkon Warø til delegasjonen fra Senterpartiet. I tillegg etablerer nå politiet sin egen base inne på Værnes med ferdigstillelse juni 2018.               

 

Les forrige sak:
||
Inviterer minister til Stjørdal

Stjørdal kommune ønsker å vise seg fram som en stor og […]

Close