5 °C Stjørdal, NO
19/02/2019

Kari og Kari skal tale barnas sak

|| Folkehelsekoordinator Kari Jørgensen (t.v.) blir utnevnt til vara for Kari Christensen som har rollen som barnetalsperson i Stjørdal kommune.||

«Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.» Det står i loven om planlegging og byggesaksbehandling. Barn og unge faller naturlig inn under denne paragrafen, og derfor har kommunene oppnevnt en egen barnetalsperson.

I Stjørdal er det Kari Christensen, som til daglig er forebyggende koordinator ved enhet barn og unge, som har denne rollen. Nå ønsker kommunen å oppnevne en varabarnetalsperson for å sikre at en talsperson for barn og unge er tilstede på alle møter som krever tilstedeværelse.

I dagens møte i komite plan kommer Kari Jørgensen til å få denne rollen. Jørgensen er ansatt som folkehelsekoordinator i kommunen.

Barnetalspersonen skal for øvrig gis mulighet til innsyn og uttalerett i de deler av planlegginga som blir behandla av komiteen for plansaker. Dette dreier seg om utbyggingsplaner, reguleringsplaner, kommuneplanen sin arealdel, kommuneplanen inkludert økonomiplan og årsbudsjett og kommunedelplaner.

Les forrige sak:
||
10-årsdag for bilservice

Siden starten har Åsen Servicenter AS doblet antallet ansatte med to […]

Close