15 °C Stjørdal, NO
25/08/2019

Kari og Kari skal tale barnas sak

|| Folkehelsekoordinator Kari Jørgensen (t.v.) blir utnevnt til vara for Kari Christensen som har rollen som barnetalsperson i Stjørdal kommune.||

«Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.» Det står i loven om planlegging og byggesaksbehandling. Barn og unge faller naturlig inn under denne paragrafen, og derfor har kommunene oppnevnt en egen barnetalsperson.

I Stjørdal er det Kari Christensen, som til daglig er forebyggende koordinator ved enhet barn og unge, som har denne rollen. Nå ønsker kommunen å oppnevne en varabarnetalsperson for å sikre at en talsperson for barn og unge er tilstede på alle møter som krever tilstedeværelse.

I dagens møte i komite plan kommer Kari Jørgensen til å få denne rollen. Jørgensen er ansatt som folkehelsekoordinator i kommunen.

Barnetalspersonen skal for øvrig gis mulighet til innsyn og uttalerett i de deler av planlegginga som blir behandla av komiteen for plansaker. Dette dreier seg om utbyggingsplaner, reguleringsplaner, kommuneplanen sin arealdel, kommuneplanen inkludert økonomiplan og årsbudsjett og kommunedelplaner.

Ole Hermod Sandvik

Les forrige sak:
||
10-årsdag for bilservice

Siden starten har Åsen Servicenter AS doblet antallet ansatte med to […]

Close