3 °C Stjørdal, NO
16/02/2019

Kartlegger inntrengere


Bakgrunnen for at man nå starter arbeidet med en regional handlingsplan er den store og økende trusselen som fremmede arter utgjør mot biologisk mangfold og økosystemfunksjoner, også i vår region. I forbindelse med utarbeiding av handlingsplanen er det behov for å kartlegge aktiviteter og behov i kommunene når det gjelder fremmede arter. Fylkesmannen sender nå en spørreundersøkelse til kommunene som består av 20 spørsmål.

 

Det man spør om er kartlegging av aktiviteter, organisering av arbeidet, ressursbruk og behov osv. i hver enkelt kommune. Svarene vil blant annet bli brukt som grunnlag for utarbeidelsen av nevnte handlingsplan.

Videre vil deler av svarene bli benyttet som grunnlag for tilskudd til tiltak for bekjempelse av fremmede skadelige arter i kommunene. 

 

Fylkesmannen vil etablere en referansegruppe for arbeidet med utarbeidelsen av Handlingsplanen mot fremmede skadelige arter i Nord-Trøndelag. Kommunene vil bli ytterligere orientert om nedsettelsen av referansegruppen for dette prosjektet om kort tid.

Les forrige sak:
alt
Søta bror redder julebaksten

  Også i dag gikk en jevn strøm av biler over […]

Close