12 °C Stjørdal, NO
03/08/2020

Kartlegger rike sumpskoger

 

De har et stabilt fuktig klima og er viktig leveområder for flere arter. Nå skal de registrerte rike sumpskogene i Nord-Trøndelag kartlegges på nytt. Dette gir oss økt kunnskap og bedre mulighet til å ta hensyn til denne delen av naturmangfoldet.

 

Rik sumpskog er barskog eller lauvskog på næringsrik jord med høy vannstand. Områdene er ofte dårlig drenert og dette gir et stabilt fuktig klima. En del arter er avhengig av denne typen områder.

 

Fylkesmannen i Hordaland samler den kunnskapen vi har om rik sumpskog i Norge, og i den forbindelse har de bestilt en rekartlegging av alle kjente rike sumpskoger i Norge. Dette inkluderer 32 områder i Nord-Trøndelag. De fleste av disse områdene vil nå bli kartlagt på nytt med feltbefaring høsten 2013.

 

Områdene blir kartlagt i henhold til nasjonal håndbok for naturtypekartlegging.

 

Det er områder i Frosta, Verran, Namdalseid, Overhalla, Inderøy, Lierne, Leksvik, Stjørdal, Levanger, Nærøy, Namsos og Verdal kommune som nå blir kartlagt. Aktuelle grunneiere er orientert om kartleggingen i eget brev.

 

Kartleggingen vil gi bedre beskrivelser av områdene. Avgrensningen kan også bli endret. Den oppdaterte informasjonen vil også bli tilgjengelig for alle på naturbase.no.

Den nye kunnskapen vil bli brukt av grunneiere og det offentlige for å kunne ta hensyn til naturmangfoldet i skogen.

Dette melder Fylkesmannen på sin hjemmeside.

 

Les mer om rike sumpskoger her: http://www.skogoglandskap.no/Artsbeskrivelser/rik_sumpskog

Les forrige sak:
Fotball på timeplanen

  Det skjer på Ole Vig vg.skole gjennom ”Den Kulturelle skolesekken”. […]

Close