18 °C Stjørdal, NO
29/09/2020

Kartlegger sjøørret og laks

Gjøres i forbindelse med at Nye Veier AS ønsker å bygge ny E6 på steinfylling

Et nytt samferdselsprosjekt er under planlegging ved Hellstranda vest. I forkant av ny tunnel med steinfylling på Hell, skal undersøkelser på fisk utføres. Laksen hentes inn med hov. Morten Welde har laks på kroken. Erik Thoresen fra SJFF bistår med håven. Foto: Kjell A. Aune. Et nytt samferdselsprosjekt er under planlegging ved Hellstranda vest. I forkant av ny tunnel med steinfylling på Hell, skal undersøkelser på fisk utføres. Laksen hentes inn med hov. Morten Welde har laks på kroken. Erik Thoresen fra SJFF bistår med håven. Foto: Kjell A. Aune.

Gjennom fangst og merking skal NTNU Vitenskapsmuseet undersøke områdebruk til sjøørret og laks ved Hellstranda mot Billedholmene. Dette skjer i forbindelse med at Nye Veier AS ønsker å bygge ny E6 på steinfylling i sjø.

I forbindelse med Nye Veier AS sin forestående utbygging av ny E6 ved Hellstranda, har NTNU Vitenskapsmuseet fått i oppdrag å kartlegge områdebruk til sjøørret og villaks ved Billedholmene mot Hellstranda i perioden august 2020 til august 2021. Denne uka startet fangsten med sju sjøørret på kroken mandag. Alle disse ble merket, og tirsdag ble en nesten to kilo stor laks fanget for merking. Leder i fiskeutvalget Morten Welde hos Stjørdal Jeger- og Fiskerforening fikk laksen på sluken.

– Det er frivillige fra SJFF sammen med representanter fra NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim som deltar i fangst av sjøørret og laks i området.  Jan Grimsrud Davidsen ved NTNU Vitenskapsmuseet, leder prosjektet i fredningssonen. Målet er å benytte såkalt telemetri for å følge bevegelsesmønstrene til merket fisk, dette er generelt et spennende forskningsprosjekt å delta på i nedre del av vassdraget, sier leder i fiskeutvalget Morten Welde.

Fisk blir utstyrt med sendere som via telemetri kan følges fra 36 forskjellige mottakere på land.
Fisk blir utstyrt med sendere som via telemetri kan følges fra 36 forskjellige mottakere på land.
Fisken merkes elektronisk

Fisket denne og neste uke foregår i fredningssonen. På forhånd har fiskeforskerne innhentet tillatelse fra Fylkesmannen i Trøndelag. De fangede eksemplarene sjøørret og laks merkes med elektroniske merker i buken på fisken. Disse utsender et kodet lydsignal, som igjen viser bevegelser som fisken foretar i vannet.

Lyttestasjoner

– Disse signalene kan registreres ved hjelp av 36 lyttestasjoner plassert i området. Resultatene fra prosjektet vil sammen med annen informasjon bli innsamlet av NINA og bli brukt til å foreslå kompenserende tiltak i forbindelse med en eventuell nedbygging av deler av Hellstranda sør-vest, forklarer Jan G. Davidsen ved NTNU Vitenskapsmuseet.

Morten Welde i fiskeutvalget hos SJFF fikk tirsdag god hjelp med innhåving av en smålaks nesten rett under Sandfærhusbrua. Laksen beit på en møresild, og fikk før merking opphold i en teine i elvevannet. Vannområdet Sandfærhus mot taxebane er for øvrig undersøkt tidligere med mye påvist furasjering og bunnsøk fra spesielt arten sjøørret.

– Hvor lenge vil dette fisket ved utløpet av elva foregå?

– I første omgang setter vi av 14 dager med fiske, det blir nok fiske på flere strekninger i fredningssonen senere. Vi ønsker best mulig data på fiskens bevegelse i munningen av elva, dette vil være et prosjekt som kan benyttes i relevans til andre studier av villfisk i fremtiden, sier Morten Welde iført gul vest for anledningen merket NTNU.

Les forrige sak:
Se video: Stirret moskusen rett i øynene

Anne-Karin og ektemannen hadde moskusen omtrent på panseret

Close