11 °C Stjørdal, NO
19/06/2021

Header-Bingo-med dato
SparHegra uke 24

Kassa var tom etter avlysningen i fjor

Landbruksmessen Ågrisjå reddet etter tøft økonomisk år

Positive nyheter for Agrisjå.

Landbruksmessen reddet etter tøft økonomisk år.

– Takket være framsynte eiere, er arrangørselskapet stablet på beina igjen etter økonomiske problemer på grunn av avlysningen av landbruksmessa Agrisjå 2020 sist sommer. Nå kan vi rette blikket fram mot Agrisjå 2023, sier messeleder Ole T. Hofstad.

Det meste av messer og andre store arrangement måtte avlyse etter pandemiutbruddet i mars i fjor. I Stjørdal lå alt til rette for landbruksmessen på Frigården sist i august, men arrangøren så seg nødt til å avlyse det hele med strenge restriksjonene som etter hvert kom.

– Bittert

Det tok ikke lang tid før arrangørselskapet Trøndersk Landbruk AS fikk økonomiske problemer.

– Vi hadde jobbet med planlegging et års tid, og kassa var for det meste tom. Så måtte vi altså avlyse like før vi skulle fakturere utstillerne for plassavgift. Det var bittert, men det var ingen vei utenom, forteller Ole T. Hofstad.

Måtte hente kapital

Styreleder Jan-Yngvar Kiel i arrangørselskapet framholder at det etter hvert viste seg at kompensasjonsstøtten ikke ville strekke til og at det var nødvendig med en oppkapitalisering av selskapet.

Messeleder Ole T. Hofstad og styreleder Jan-Yngvar Kiel (t.h.) har vært gjennom et tøft år.

– Trøndersk Landbruk AS har eiere som er genuint interessert i at Agrisjå skal bestå, og som ser hvilken betydning arrangementet har for landbruket og bygdenæringene. Vi setter derfor stor pris på viljen som er utvist når det gjelder å få tilført selskapet frisk kapital, sier han.

Måtte hive seg rundt

Agrisjå inngår i det såkalte messetriangelet sammen med Agrovisjon i Stavanger og Agroteknikk i Lillestrøm. I en turnus arrangeres alle hvert tredje år. Agrisjå 2017 ble en suksess på det nye messeområdet på Frigården. Messeleder Hofstad framholder at flyttingen fra Stjørdal sentrum til Frigården medførte store kostnader og at selskapet var avhengig av et vellykket arrangement i 2020. – Så da vi måtte avlyse ble kassa fort tom og vi måtte hive oss rundt, sier han, i en pressemelding.

Prosessen tok tid

Styreleder Kiel forteller at styret ganske raskt skisserte et løp for løsning som ble forelagt kreditorer og eiere.

– Det var en prosess som tok sin tid, men takket være tålmodige kreditorer og ansvarsbevisste eiere klarte vi å få inn tilstrekkelig kapital til å gjøre opp for oss og ha nødvendig driftskapital, forteller styrelederen, som legger til at selskapet også er blitt tilgodesett med en del statlig kompensasjonsstøtte, samt kommunale og fylkeskommunale prosjektmidler, og at selskapet med dette skal være tilstrekkelig rustet til å arrangere nye messer, sier han.

Optimistiske

Som så mange andre, er frontfigurene i Agrisjå usikre på hvor lang tid det vil ta før alt er på det normale når det gjelder store messer og arrangement.

– Usikkerheten rundt følgene av pandemien har også preget landbruksbransjen, men mye tyder på at optimismen er tilbake igjen. Uansett pandemisituasjon så må det jo produseres mat, og til det trengs maskiner og utstyr, sier Kiel.

Det er fortsatt usikkert hva som skjer med de store messene rundt om inneværende år, men både Kiel og Hofstad har god tro på at det meste vil være på skinner igjen i 2023, og at det vil være et stort behov for å være fysisk til stede på en landbruksmesse, og se det nyeste nytt innen maskiner og utstyr, og oppleve alt som skjer i samband med vår matproduksjon.

Les forrige sak:
Ønsker å holde svømmehallen åpen hele sommeren

Nå åpnes det opp for offentlig bading igjen

Close