19 °C Stjørdal, NO
20/05/2019

Kattejakt på Tautra

 

Det er for mange katter på øya, og mange av dem er trolig eierløse. De mange kattene utgjør en trussel mot hekkende fugl i verneområdet, skriver fylkesmannen i et brev til fastboende og hytteeiere på øya.

Dette melder NTB.

 

Fylkesmannen, Frosta kommune og Statens naturoppsyn (SNO) vil sette ut bur med åte for å fange eierløse katter. SNO og veterinær vil ta hånd om de eierløse kattene, mens merkede huskatter blir sluppet fri.

Coop Storlien artikkelnivå

Katteeiere oppfordres til å ta med huskattene sine til veterinær for at de skal merkes med chip, slik at de lett kan skilles fra eierløse katter. Fylkesmannen dekker utgiftene til merkingen.

 

Katteeierne oppfordres også til å kastrere eller sterilisere kattene sine.

Fuglebestander på øyer er særlig utsatt.

 

Eierløse katter tar rundt tre ganger mer småfugl enn huskatter, siden de må livnære seg selv. Fylkesmannen er særlig bekymret for den negative virkningen for bakkehekkende fugl, som ærfugl.

 

Deler av Tautra har siden 1984 vært vernet som naturreservat og fuglefredningsområde, og har status som et Ramsar-område.

Les forrige sak:
«Hell of Fun» på Rica Hell Hotell 16.mai er et ungdomsarrangement med disco og lasershow. (Foto: Kjell Arnfinn Aune)
«Hell of Fun» på Rica Amfi

  Tittelen på arrangementet er «Hell of Fun». Det er et […]

Close